Skaun samvirkelag, eller «Samlaje» som skauningene i alle år har kalt lokalbutikken sin, har i mange år slitt med å få endene til å møtes. Lokalisert på Venn, har forståelig nok kundegrunnlaget vært begrenset. Men takket være en del «gammelpæng» og stadige opprop til lokalbefolkningen om å bruke nærbutikken mer, til tross for betydelig høyere priser enn Coop prix- og Coop extra-butikker andre steder i distriktet, har butikken, mot alle odds, overlevd.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

I desember 2020 hadde «Samlaje» vært Coop Skaun i flere år. Den 15. desember dette året ble butikken imidlertid til noe mer. Da ble det nemlig vedtatt at butikken skulle fusjoneres med Coop Midt-Norge. Fusjonen ga håp om ei bedre økonomisk framtid for butikken. «Vi skal bidra til at Coop styrker sin posisjon i Skaun. Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, uttalte Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, etter at fusjonen var et faktum.

Etter denne uttalelsen var det nok allikevel en og annen som var litt skeptisk. For det finnes mange eksempler opp gjennom historien på at mindre butikker er blitt kjøpt opp av de store kjedene, for deretter å bli lagt ned etter noen år på grunn av manglende lønnsomhet.

tyder alt på at en slik skepsis kan legges til side. Tirsdag denne uka fikk nemlig de butikkansatte bekreftelsen på at Coop Midt-Norge investerer 10,5 millioner kroner i butikken. 24. november skal butikken åpne i en ny, oppgradert drakt, under Coop prix-fanen. Dette kan ikke oppfattes på annen måte enn at Coop Midt-Norge virkelig ønsker å satse i øvre Skaun, til stor glede for bygdas befolkning.

For denne satsinga vil bety en god del for folk. I tillegg til en oppgradert og dermed mer tiltalende nærbutikk, vil innbyggerne bli servert et betydelig større vareutvalg. I tillegg vil prisene trolig ble en del lavere, pluss at åpningstidene vil ble lengre, både på hverdager og lørdag.

Dette er utvilsomt en gledens dag for innbyggerne på Venn, Jåren og Råbygda. Nærbutikken er stort sett den eneste «melkerampen» som finnes igjen på bygda. Det er på butikken man treffer naboer og kjente, og den spiller derfor en viktig rolle med å holde liv, puls og bolyst i mindre lokalsamfunn. Den beste måten lokalsamfunnet kan gjengjelde «gaven» fra Coop Midt-Norge, er å bruke nærbutikken som faktisk har eksistert i hundre år. Da vil den kanskje kunne fungere som «melkerampe» i hundre år til.