Ifølge lovverket har barn krav på barnehageplass samme år som de fyller ett år. Kommunene er kun lovpålagt et opptak i året.

Mange småbarnsforeldre opplever dette som utfordrende da deres barn dessverre ikke er født på rett tidspunkt på året. Dette medfører at de må ta ulønnet permisjon da de ikke får barnehageplass før neste opptak. Å ta ulønnet permisjon innebærer at man må klare seg på mindre inntekter samt at man mister noen arbeidsrettigheter som pensjonsopptjening og ansiennitet. Samfunnet taper også på dette da arbeidstakeren ikke kommer seg ut i jobb igjen til avtalt tid.

Dette vil vi i Rindal Høyre arbeide for å endre. Vi kommer nok en gang til å fremme forslag om rullerende barnehageopptak.

Skal vi opprettholde folketallet eller øke det i Rindal, mener vi i Rindal Høyre at det er svært viktig å prioritere barnefamilier, både for at de skal komme flyttende hit samt bli boende i kommunen vår.