Unnskyld, jeg klarer ikke å forstå hva/hvorfor dagens skilting skal være godt for, og heller ikke hvor/hvem som har bestemt dette, det er brukt flere titusener av kroner fra ett eller annet offentlig budsjett til tiltaket. Som jeg tidligere har tilkjennegjort er jeg opptatt av fremtiden til sentrum av Løkken Verk, derfor har jeg ved flere anledninger etterlyst en stedsutviklingsplan. En plan der lokalbefolkningen deltar i debatten og involveres i prosessen. Dette arbeidet lar vente på seg og jeg føler for at dette ønsker ikke Orkland kommune sin administrative og politiske ledelse skal skje, i alle fall ikke foreløpig.

Så tilbake til tiltaket som foregikk i Løkken Verk sentrum noen uker før jul.

  1. Hele Torfinn Bjørnaas plass er regulert til parkering forbudt sone, helt fra Sentrumsbygget der biblioteket ligger og til utkjøringen ved Bergmannskroa, med unntak av 8–10 personbilplasser rett ut for Orkla Industrimuseum. På forbudsområdet er det etablert en pizzakro, en frisørsalong, hovedinngangen til Orkla Industrimuseum og Bergmannskroa.

  2. Det er utkjøring forbudt ved Bergmannskroa for trafikk som skal inn på fylkesveien.

Dette tiltaket vil få store negative konsekvenser for all virksomhet i dette området, det er ikke mange som tar seg til rette selv når en risikerer bot. Tror det skal mye til for at en besøkende på museet eller gjest på Bergmannskroa vil komme tilbake senere, eller anbefale andre om å gjøre et tilsvarende besøk dersom det skal medføre en parkeringsbot. Skiltingen hører ikke hjemme på et turiststed!

Torfinn Bjørnaas plass, eller «Stasjon» som vi innfødte sa, har gjennom flere generasjoner vært bussholdeplassen i Løkken Verk sentrum, både for sør- og nordgående rutebusser/skolebusser.

Nå er det da forbudt å kjøre ut på fylkesveien ved Bergmannskroa, hvilket betyr at buss må kjøre opp stasjonsbakken igjen for videre kjøring. Det medfører enten en farlig rygging for å snu bussen, eller kjøring rundt «kioskrabatten». Under perioden med kjøring med Thamshavnbanen, og store bussgrupper av museumsgjester vil dette bli svært krevende og farlig.

Vi kan allerede se konsekvensen av dette tiltaket, bussene kjører ikke nedom stasjonen, men velger å ta på eller slippe av passasjerene på fylkesveien, på toppen av stasjonsbakken. Der er det ikke etablert noen busslomme. Heldigvis skjer ikke dette med skolebussene.

En periode langt over 100 år har busstoppet på Løkken Verk vært stasjonen, helt tilbake til da gruveselskapet anskaffet en automobil for å kjøre post fra Løkken Verk stasjon til Surnadalsøra, tiden før det var organisert busser i kollektivtrafikken. Denne bussholdeplassen blir snart nedlagt på grunn av dette tiltaket dersom ingen griper inn. Mitt forslag til løsning er veldig enkel, montere ett underskilt til skiltet som regulerer gjennomkjøringsforbud, med tekst «Gjelder ikke buss i rute».

Men igjen, jeg forstår ikke hvorfor dette tiltaket er iverksatt!