Nye spørsmål kommer for en dag når det gjelder prosjektet NAEA. Vi i prosjektgruppa hadde som mål fra dag en å gi god informasjon for å unngå spekulasjoner rundt prosjektet. Prosjektgruppa består av Jorodd Asphjell, Morten Wolden, Kjetil Kroksæter og Magne Fossbakk. Alle har vi hatt et nært forhold til Nils Arne både når det gjelder idrett og andre spørsmål som han var opptatt av. Etter hans borgang, møttes vi for å diskutere et mulig minnesmerke etter Nils Arne. Vi ble fort enige om å bygge en fotballhall på Folloplatået, det ville være i tråd med Nils Arnes ønske. For å kunne realisere et prosjekt av en slik dimensjon, kreves det involvering av mange. Derfor ble det behørig drøftet i styrene til Orkdal Idrettslag og Orkla Fotballkubb. Begge styrene støttet forlaget om å utarbeide planer for å realisere en fotballhall på Folloplatået. Vi kjenner forholdene ved Orkdal vgs. For å gi plass til alle elever, er det satt opp flere midlertidige brakker. Med dette som bakgrunn, ville vi foreslå å bygge et servicebygg i tilknytning til hallen. Skolens ledelse ble presentert for prosjektet. Det ble flere møter med skolen, Trøndelag fylkeskommune og Orkland kommune. Vårt innspill ble godt mottatt, det var i samsvar med utviklingen av den videregående skole på Follo. Orkland kommune har et bygg i tilknytning til Follo, det gamle «Idrettsbygget». Vårt tilbud vil også omfatte kommunens behov, derfor er det viktig med et tett samarbeide med Orkland kommune. Planlegging av en idrettshall krever selvfølgelig en avklaring i kommunenes idrettsmiljø. Prosjektet ble presentert og drøftet i Orkland Idrettsråd. Et enstemmig idrettsråd ønsket at vi fortsatte arbeidet med å realisere NAEA. Økonomi står sentralt i alle prosjekter. Det er holdt møter med flere aktuelle sponsorer, alle ønsker å være med på å hedre Nils Arnes minne med en fotballhall på Follo. Selv om prosjektet er gjengitt i avisa Sør-Trøndelag ved flere anledninger, ble det invitert til et åpent møte ved Follo. Det var stort oppmøte der interesserte fikk ta del i planene og komme med innspill. Orkdal Idrettslag og Orkla Fotballklubb gikk inn for å etablere et eget AS. Nils Arne Eggen Arena AS ble etablert som et ideelt foretak i 2023, der aksjene er fordelt likt mellom de to idrettsklubbene.

Når vi kan minnes en legende som Nils Arne med en egen hall, er det stort. Men like viktig er det å være klar over at dette tilbudet betyr mye for Orkdal vgs., idrettsmiljøet og alle som ønsker å benytte en innendørs hall. Vi er kjent med at flere kjører til Trondheim for å trene innendørs.

Knyken skisenter er nevnt som et av Norges flotteste vinteranlegg. Nye Knyken skisenter ble åpnet i 2012 og er et helårsanlegg. Det er ikke bygget for å fostre enere, men for å gi et tilbud spesielt til barn og unge. Både sommer og vinter benytter barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, idrettslag og andre anlegget. I en god vintersesong besøker ca. 10 000 alpinbakkene i Knyken. Siste investering i Knyken er nytt skibånd i barneskileiken. Idrettslagets mål er å gi barn et gratistilbud i skileiken. På denne måten mener vi å gi et godt bidrag til folkehelsen i distriktet.

Jeg vil anbefale at interesserte logger seg inn på hjemmesiden til Orkdal Idrettslag, der vil dere finne utøvere fra vårt idrettslag som oppnår store prestasjoner i sin idrett. Men våre anlegg er et tilbud spesielt for de som liker å være aktive i trygge omgivelser, i tillegg ønsker vi søkelys på folkehelse for alle.