«I Orkdal blir det nå bygget badeanlegg. Så hvorfor ikke lage et treffsted for ungdommer? Vi trenger et samlingssted for ungdom mellom 16 og 21 år. Det er flotte idrettstilbud i Orkdal, men alle er ikke opptatt av idrett. Vi trenger også et tilbud.» Det skrev Ola Grønvoll fra Orkland SV/SU i et leserinnlegg i lokalavisa i 2018.

«Det er mange som føler at de mangler et fritidstilbud å gå til. Det er også behov for flere møteplasser,» var budskapet fra dagens leder i Orkland ungdomsråd, Mikal Grønningen, i forkant av mandagens folkemøte om fritidstilbudene for ungdom i kommunen.

Fire år og ei kommunesammenslåing seinere kan mye tyde på at lite har skjedd for ungdommen så langt.

Prisverdig er det derfor at ungdommen selv tar tak i situasjonen. Ungdomsrådet tok initiativ til en temakveld etter å ha gjennomført ei spørreundersøklse blant ungdom i alderen 13-19 år i sommer. Den avdekket at de unge er fornøyd med tilbudet innen idrett, men at det savnes tilbud som gaming, e-sport, motor og mekking.

Undersøkelsen forteller også at transport er ei utfordring for ungdom når det gjelder å komme seg til fritidstilbudene. Orkland er en stor kommune, og selv om de unge tradisjonelt er ei gruppe som gjerne reiser kollektivt, hjelper det lite når det knapt eksisterer et kollektivtilbud som betjener de ytre delene av kommunen. Dette er ei utfordring som må tas på alvor, og der aktuelle parter bør søke sammen for å finne løsninger. For det vil være meningsløst for ungdom på Krokstadøra, Å eller i Lensvik at nye, attraktive aktivitetstilbud opprettes for eksempel på Orkanger, dersom det viser seg vanskelig å komme seg dit.

Et sted å være er også et tema som stadig dukker opp. Motorsportutøver Ole Petter Vatn lanserte i mars ideen om et mekkesenter, dit ungdommene kan komme for å mekke på mopeder og biler. Men mangel på lokaler gjør at ideen fortsatt er på tankestadiet. Dette kan derfor være ei utfordring til de som måtte kjenne til et lokale som kan egne seg til formålet om å melde seg.

80-90 personer deltok på mandagens temakveld, for å få høre hva ungdommene ønsker seg. Ungdomsrådet sier seg fornøyd med oppmøtet, og har allerede fått respons på ønskene sine. De håper samarbeid kan åpne nye muligheter, og er klar til å jobbe videre med saken.