«Gulstripeaksjonisten har gått opp løypa og satt tydelige fotavtrykk»