Narkotikabruk blant unge er blitt et økende problem de siste årene. Og det som er ekstra bekymringsfullt, er at brukerne blir stadig yngre, faktisk helt ned i barneskolealder. Det blir feil å kalle unge som starter å eksperimentere med for eksempel hasj og ecstacy, eller «knips» som det gjerne kalles blant unge i tik tok-generasjonen, for narkomane. Man ser ei utvikling hvor disse rusmidlene overtar eller kombineres med alkohol. Disse stoffene er med andre ord i større grad blitt sosialt aksepterte rusmidler på fest, og dermed til en viss grad ufarliggjort. Det er ei farlig utvikling.

Denne utviklinga er ikke bare noe man ser i de store byene. I Orkland har dette vært ei utfordring noen år, mens det i Skaun har vært relativt «rolig», inntil nylig. Nå slår imidlertid Skaun kommune alarm rundt ungdomsskolemiljøet i kommunen. Siden starten på sommeren har man registrert ei alarmerende utvikling med et stort antall bekymringsmeldinger. På ungdomsskolen registrerer lærerne at det snakkes på en helt annen måte om narkotikabruk. Ifølge rektor Erlend Moen overhøres samtaler som langt på vei ufarliggjør både hasj og ectacy. Men også stoffer som kokain og heroin blir nevnt i delvis positive ordelag.

Nå tar kommunen grep rundt det som skjer. Foreldresamtaler på flere klassetrinn på ungdomsskolen er allerede gjennomført. Torsdag inviterer kommunen til et åpent folkemøte, hvor foreldre og andre som deltar vil få usminket informasjon om hva skolen, politiet og kommunen har avdekket. Deltakerne vil deretter bli delt opp i arbeidsgrupper, hvor de skal diskutere seg fram til tiltak som forhåpentlig vis kan bidra til å snu utviklinga.

Kommunen velger å være svært åpen rundt det som skjer. Det fortjener kommunen ros for. For å motvirke økt utbredelse av narkobruk blant ungdommene, må alle bidra - skole, politi, kommune og ikke minst foreldre. Men for at foreldre skal kunne bidra konstruktivt, må de vite hva som skjer. Derfor er det avgjørende viktig at kommunen velger åpenhetslinja, og ikke koster problemet under teppet. Det kommunen gjør nå, er å invitere lokalsamfunnet til en felles dugnad mot ei utvikling man virkelig ikke ønsker. For å lykkes, trengs kunnskap og veiledning. Og det er nettopp det kommuneledelsen nå ønsker å bidra med.

Narkobruk blant unge har dessverre vist seg å være svært smittsomt i disse dager. «Smittekilden» er gjerne sosiale medier, musikk og strømmeserier, som ufarliggjør narkobruk. Viktig medisin er derfor åpenhet og kunnskap. Uten kunnskap har nemlig ikke mor og far troverdighet overfor poden. Derfor er det viktig at kommunen nå slår alarm på den måten den gjør.