Orkland Arbeiderparti med ordførerkandidat Hanne Nyhus i spissen hadde for en tid siden ett innlegg i denne avis under overskriften «Næringsutvikling en forutsetning for stedsutvikling i Orkland» I hele tatt var hele innlegget meget diffust og vanskelig å fatte. Det kan selvfølgelig være flere årsaker til det, ikke minst min fatteevne.

Men nok om det, jeg vil påpeke at bosetting er kanskje den aller viktigste forutsetning for stedsutvikling. Jeg vil ikke tro at tettstedene i Orkland kommune, som Å, Meldal, Løkken Verk, Storås, Svorkmo, Krokstadøra, Lensvika og flere kan forvente den store næringsutviklingen i overskuelig fremtid. For å forholde meg til Meldal sentrum hvor jeg har mitt tilhold så vil den viktigste oppgaven være å ivareta det næringslivet som allerede er her slik at de kan utvikle seg på en positiv måte. En av de aller viktigste oppgavene i denne sammenheng er at folk vil fortsette å bo her, og at vi legger til rette for at flere kan bosette seg her. I parentes bemerket ville vi ha blitt meget godt fornøyd om vi kunne få politisk drahjelp for å få etablert et apotek i nærområdet. Men det er vel for mye forlangt.

I stedet for å hjelpe oss i Meldal med å få en positiv stedsutvikling så går Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet, med Kristelig Folkeparti som haleheng, inn for å ødelegge muligheten for en økt trivsel og en økt bosetting ved å bygge en brannstasjon på den beste boligtomta i Meldal sentrum. Jeg kan ikke med beste vilje forstå hvorfor, og jeg har også svært vanskelig for å forstå at heller ikke Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter bryr seg, men er tause i saken. Svaret er vel «munnkurv».

Jeg kan for ordens skyld fortelle at delegeringen av valg av tomt til formannskapet er brudd på kommuneloven all den tid dette er en budsjettsak. Det er ikke jeg som sier at dette er en budsjettsak, det er det ordfører Bang som har sagt.

Min oppfordring til deg som Arbeiderpartiets ordførerkandidat til kommunevalget om noen uker, fortell hvorfor dere vil ødelegge for en positiv stedsutvikling i Meldal sentrum. Det er ennå ikke for sent å snu!