LOs sommerpatrulje har i 38 år reist rundt i Trøndelag for å snakke med unge arbeidstakere, og det er behov for oss også i år.

En av de viktigste rollene LOs sommerpatrulje har i samfunnet, er å bidra med trygghet til unge i arbeidslivet. Dette gjøres gjennom samtaler med de unge arbeidstakerne, der vi går igjennom arbeidskontrakt, hvilke rettigheter og plikter de har på arbeidsplassen og generelt om de har det bra. Og det er ofte via disse samtalene vi oppdager brudd på arbeidsmiljøloven og andre avtaleverk.

Vi vet at de unge er mest utsatt når det kommer til utnytting og brudd på rettigheter i arbeidslivet. Derfor er det viktig at både arbeidsgiver og de unge kjenner til sine plikter og rettigheter og vet hva de har rett på når de er i sommerjobb. I fjor sommer fant sommerpatruljen i Trøndelag lovbrudd på halvparten av arbeidsplassene vi besøkte. De yngste er mest utsatt.

Vi ser nå en økning i antall utlyste sommerjobber enn de foregående årene. Til sommeren vil det være tusenvis av unge som starter i sin første jobb. De aller fleste som får sommerjobb vil få muligheten til å lære masse og trives i jobb. Men der er også de som er usikre på hvilke rettigheter de har, og hva de sier ja til når de får tilbud om jobb. Mangel på kunnskap gjør at mange unge ikke får den overtidsbetalingen de skal ha eller som ikke får ta pauser så å si hvert år.

Derfor vil jeg komme med seks viktige tips til deg som skal ut i sommerjobb.

1.      Arbeidskontrakt. Sørg for å ha en skriftlig arbeidskontrakt. Denne er ditt bevis på at du er ansatt. Den forteller deg hvor mye du jobber, hvor mye lønn du får, hva jobben din er og når du skal på jobb. Arbeidskontrakten gjør til at sjansen for misforståelser mellom deg og sjefen din blir mindre. Hvis det oppstår en konflikt, så har du svart på hvitt hva du har krav på med en arbeidskontrakt.

2.      Opplæring. Du har krav på betalt opplæring. Når du begynner i en ny jobb, skal du ha opplæring. Dette sørger for at du er i stand til å gjøre jobben din og de oppgavene du blir satt til å gjøre. Det er kun du selv som vet om du trenger mer opplæring eller ikke! Når du er på opplæring, er du på jobb. Alle som er på jobb i Norge skal ha lønn.

3.      Overtid. Om du er under 18 år, skal du ikke jobbe overtid. Dette har heller ikke sjefen din lov til å kreve deg! Er du over 18 år og jobber overtid, skal du ha overtidsbetalt. Tillegget du får for å jobbe overtid skal være på minst 40 prosent av timelønnen din. Har bedriften tariffavtale, øker denne med minst 50 prosent.

4.      Verneutstyr. Det er sjefen din sitt ansvar å skaffe riktig verneutstyr. Er du pålagt å bruke verneutstyr og det er der, er det ditt ansvar å faktisk bruke det. Skader du deg på jobb uten å ha brukt pålagt verneutstyr, kan du risikere å miste rettigheter som for eksempel yrkesskadeerstatning.

5.      Verneombud

Finn ut hvem som er ditt verneombud. Hovedregelen er at alle bedrifter skal ha et verneombud. Det vil si at det er en ansatt som har særlig ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen din.

6.      Organiser deg. Det siste tipset jeg skal komme med, er å bli medlem i et LO- forbund. Som medlem har du tilgang til tillitsvalgte og andre som kan hjelpe deg med det meste som har med jobben din å gjøre. Og hvis du noen gang skulle være så uheldig å komme i en konflikt med sjefen sin, så står du ikke alene. I LO har du nesten en million medlemmer i ryggen. LO har gunstige elev (videregående elev), student- og lærlingemedlemsskap for deg som er ung.

Det er ikke så enkelt å vite hva du har krav på i arbeidslivet, både som ungdom og voksen. Men det vet vi i LO. Vi er her for å hjelpe deg som ung til få et trygt, godt og positivt møte med arbeidslivet som mulig. Dersom du har noen spørsmål om rettighetene og pliktene dine, så er det bare å ta kontakt med oss i LO.