Hun fremhevet Orkland som et egnet sted ut fra dets historikk som erfaren industrikommune. «I Orkland og Trøndelag har vi noen av verdens beste forutsetninger for å kunne få til en bærekraftig og konkurransedyktig produksjon av batterier.» For øvrig kom det få konkrete opplysninger om etableringen.

Ut fra den informasjonen som tidligere er offentliggjort, vil prosjektet bli en betydelig næringsfaktor. Fabrikken skal på topp sysselsette mer enn 2000 personer og krever et energiforbruk som tilsvarer energiforbruket i Trondheim by!

Noen av de potensielle arbeidstakerne befinner seg sikkert allerede i Orkland og tilstøtende kommuner, men det vil likevel bli en stor utfordring for kommunen med både boliger og infrastruktur.

En annen kritisk faktor er hvordan kommunen skal dekke energibehovet. Har kommunen skaffet seg oversikt over hvor den skal hentes fra og hvilke energikilder som skal bidra. Norge beveger seg i retning av energiunderskudd og flere foretak er urolig for hva det kan bety for deres fremtid. Her er ikke næringslivet i Orkland noe unntak.

Batterifabrikker er et satsingsområde for regjeringen. Et skudd i baugen for satsingen er hva som skjer i Mo i Rana. Etter å ha ferdigstilt en testfabrikk vurderer Freyr å flytte sin virksomhet til USA. Her er betingelsene bedre enn i Norge når økonomien er styringsfaktoren. Freyr krever milliardbeløp fra staten for å realisere planene for fabrikken i Mo i Rana.

Kanskje burde Orkland være oppmerksom på eventuelle fallgruver i prosjektet. Hvilke konkrete planer har investorene og hvem er de? Har de en nødvendig kapitalbase slik at de kan stå løpet ut. Dette er problemstillinger som blir drøftet i ulike fora i Orkland. Dette er noe kommunen må ta stilling til og gå ut med en statusvurdering