Selv om det først og fremst er fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør og som eier av fylkesveiene jeg føler å bli målt på som fylkespolitiker, er jeg veldig glad for, som medlem kulturutvalget å kunne si litt om betydningen av et aktivt kulturliv i hele fylket.

Hovedutvalg kultur hadde møte i mai, nettopp her i Rørvik. Da behandlet vi søknader om støtte til forskjellige kulturaktiviteter og frivillighet fra hele fylket. Det var rekordmange søknader som viser at frivilligheten er oppe og går igjen. Det er ekstra gledelig.

Men fylkesordfører, vi skulle gjerne hatt noen flere kroner å fordele. Ikke et 100-talls millioner, men noen få millioner. Dette er viktige midler for å krydre kulturaktiviteter som igjen bidrar til trivsel og bolyst i hele fylket.

Mange søknader og begrensede midler fører til krevende prioriteringer. Ros til administrasjonen for opplevelse av god dialog med søkerne og at resultatet oppleves som rettferdig.

Men Senterpartiet har ambisjoner ut over dette. Vi er også opptatt av profesjonelle aktører og institusjoner og av arbeidsplasser og sysselsetting basert på kultur.

Noen eksempler:

  • Kunnskapsformidling om kultur og kulturarv på Røros

  • Utvikling av de konsoliderte museene Mist og Midt med anlegg og arbeidsplasser i hele fylket.

  • Etablering av Havbruksmuseum på Hitra

  • Kunstverksted i Inderøy

  • Samien Sitje i Snåsa

  • Utvikling av kulturhuset på Steinkjer og Olavshallen i Trondheim

  • Og til slutt, men ikke minst Turneteatret som bidrar til teateropplevelse i hele fylket.

Fra skoletida er det noen årstall som har festet seg bedre enn andre. Et slikt årstall er 1030 og det som skjedde på Stiklestad dette året. Det nærmer seg 1000- årsjubileum som må feires. SNK er etablert og en milepel i dette arbeidet er de likelydende vedtakene i de nærliggende kommuner og fylkeskommunen nå i vår.