I 2022 ble 157 hjortedyr påkjørt av motoriserte kjøretøy i Orkland kommune. Av disse var 47 elg, 40 hjort og 70 rådyr. De fleste påkjørslene skjedde i området Orkanger, Evjen, Fannrem. Men det ble også registrert et stort antall viltpåkjørsler på fylkesvei 710 i Lensvika, samt på veiene i gamle Meldal kommune.

Bare siden julaften og fram til nå er det i Hjorteviltegisteret registrert seks kollisjoner mellom hjortedyr og kjøretøy i Orkland. Den siste kollisjonen skjedde fredag morgen, hvor én person måtte få legehjelp etter å ha blitt skadet etter sammenstøt med en elg. Ifølge leder for fallviltgruppa i gamle Orkdal, Per Kåre Vinterdal, har man sett en markant økning i antall viltpåkjørsler de siste par månedene. Ifølge Vinterdal kan det ha sammenheng med det kalde været, noe som bidrar til at dyrene blir ekstra tørste og dermed trekker ned på flata for å finne vann i stillerennende bekker. I tillegg viser ettersøkslederen til at elg og andre hjortedyr gjerne foretrekker å spise fra epletrær framfor selje og rogn i skogen. Summen av disse tingene bidrar til at flere hjortedyr trekker ned til boligområder og trafikkerte veier.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er ingen spøk å kollidere med en elg. Vinterdal forteller om en elgpåkjørsel for et par år siden, hvor elgen veide nærmere 700 kilo. Traileren som kjørte på elgen, var ikke kjørbar etterpå. Man kan dermed bare tenke seg hva konsekvensene kunne blitt om det hadde vært en liten personbil som hadde kjørt på elgen. Og dessverre skjer det av og til. Ifølge Statens vegvesen er trafikkulykker som involverer elg årsaken til mellom ett til to dødsfall og 15 til 20 alvorlige personskader hvert år.

Ettersøksjegerne i kommunene gjør en prisverdig og god jobb både med å avlive skadede dyr på stedet, samt at de legger ned en voldsom innsats med å finne og avlive skadde dyr. Ettersøksjegernes innsats er svært viktig for å redusere lidelsene til dyrene. Men det aller viktigste, er uansett å redusere skadepotensialet på mennesker knyttet til viltpåkjørsler. Her er det bare å lytte til Vinterdal når han sier at bilister må være ekstra årvåkne, redusere hastigheten og se litt til sidene når man ferdes på veier hvor det er ekstra stor fare for at hjort, elg eller rådyr plutselig hopper ut i veibanen. Det vil spare dyrene for lidelser, men aller viktigst, det vil bidra til å redusere antall dødsfall og alvorlig personskade.