Beboerne i boligsameiet Thamshavntunet på Orkanger er nærmeste naboer til E39, og lever et liv i bortimot konstant støy fra trafikken langs vegen. Leilighetsbygget sto ferdig i 2018. Og i februar samme år ga daværende Orkdal kommune midlertidig brukstillatelse til bygget, slik at de første beboerne kunne flytte inn. Dette skjedde til tross for at det ennå ikke var bygd noen støyskjerm mot den sterkt trafikkerte vegen. Betingelsen var at støyskjermen måtte være på plass innen 1. september.

Nøyaktig fem år har gått siden den midlertidige brukstillatelsen ble gitt. Siden har lite og ingenting skjedd. En støyskjerm er fortsatt ikke kommet på plass. Etter flere utsettelser, purringer og tvangsbøter lever beboerne på Thamshavntunet fortsatt i det samme bråket som i 2018. Det er liten tvil om at fortvilelsen har vokste seg stor på disse årene.

«Jeg valgte denne leiligheten fordi jeg ønsket meg til en rolig plass,» sier Mildrid Viggaklev i dagens ST. Sånn har det slett ikke blitt for hennes del. Det samme gjelder de andre beboerne, som på mange måter er fanget i sine egne leiligheter. De bruker ikke verandaene sine på grunn av trafikkstøyen, og kan knapt sove med vinduene åpne. Å selge leilighetene er heller ingen god løsning, fordi støyen har påvirket verdien i negativ retning.

Utbygger, Kramkar AS, har i årenes løp hatt forskjellige forklaringer på hvorfor støyskjermen ikke har kommet på plass, og har søkt om stadige utsettelser av fristen for ferdigstillelse. Dette ble innvilget i et par runder, før kommunen sa stopp, og fattet vedtak om tvangsmulkt. Den opprinnelige tillatelsen falt bort da arbeidet ikke var igangsatt i løpet av tre år, slik vedtaket krevde. Nå står prosjektet i fullstendig stampe, og ei løsning syns langt unna.

Den tapende parten er beboerne, som naturlig nok begynner å bli kraftig lei av bortforklaringer, neglisjerte vedtak og alternative løsninger som ikke kan brukes.

Det er en kjent sak at støyforurensing kan gi helseplager, og ifølge Folkehelseinstituttet er trafikk er den klart største støykilden. Utbygger har selvfølgelig hovedansvaret for at støyskjerming ennå ikke har kommet på plass, fem år etter at beboerne flyttet inn. Men kommunen har også et ansvar for å øve påtrykk slik at fattede vedtak følges opp. Det var tross alt kommunen som sa ja til en midlertidig brukstillatelse.

Og hva mener egentlig Statens Vegvesen, som ifølge utbygger har stått i vegen for å få til ei akseptabel støyskjermløsning?