I den siste tiden har det vært mange viktige innlegg om tilstanden på skolene i Orkland, og i all hovedsak er det Orkanger barneskole og ungdomsskolen som trekkes fram med store utfordringer. Her er det økende elevtall, mangel på gode undervisningsrom, samt små utearealer. Det kommer nå argumenter for at man skal vri midlene fra de små enhetene over til de store. MDG mener at de små skolene i distriktet i Orkland ikke skal lide av det ble ført en svak skolepolitikk i gamle Orkdal kommune! Alle barn fortjener en god nærskole, i sentrum som i distriktene. Når det også heter «Sammen bygger vi Orkland» så håper jeg at alle politiske partier mener hele Orkland, og ikke bare deler av Orkland.

Jeg tror at alle, uavhengig av parti og geografisk tilhørighet, ønsker at dette blir bedre. Samtidig kuttes det i alle skolene i kommunen for å øke potten til sentrumsnære skoler, og dette gir de minste skolene utfordringer i sin daglige drift. Jeg tenker at vi kanskje må se på skolebudsjettet i sin helhet og hvordan midlene blir fordelt, for slik jeg opplever det er det kun antall hoder som teller. Dette blir ganske misvisende når en ser på de faktiske behov.

Alle skolene må settes i stand til å kunne gi elevene gode dager på skolen, alle skolene er like viktige, og alle elevene og ansatte er like viktige. En skole er ikke bare en skole, for i alle deler av kommunen spiller skolene en viktig rolle omkring de sosiale livene til de som bor der. En liten grendaskole er ikke et minusprosjekt, en grendaskole er kanskje bygdas lykkepille, det er der barn treffes, leker, lærer og har tilbud på fritiden.

Det er ganske lange avstander i vår kommune, og ikke alle kan få alt nært der de bor, men det aller, aller viktigste for alle er at barna har gode og nære barnehager og skoler med god nok bemanning slik at vi sikrer gode tilbud, faglig og sosialt. Jeg har vondt for å tru at å kjøre ned budsjettene for de minste skolene gjør kommunen i stand til å øke kvaliteten på fasilitetene i de mer sentrale strøk.

Orkland skal være en «Klok, Modig og Nær» kommune. Det kloke vil være å øke bolyst i hele kommunen, og da må vi være modige å bevilge mer penger til det som er viktigst. For å være nær må vi ha de viktigste tilbudene der folk bor. Da blir de små enhetene viktige brikker for å lykkes. Gjennom å øke rammene til hele sektoren vil vi tydeliggjøre at oppvekstvilkårene for våre barn er viktige for oss, vi mener det vi sier at vi skal jobbe mot utenforskap. Det blir for seint å drive brannslukking når ungdommen går over i voksenlivet, vi må tørre satse på dem når de er barn. Gjennom en satsing vil vi vise at vi bryr oss, og hva er vel viktigere for mennesker å vite enn at andre bryr seg om oss?

For å lykkes må vi våge å tenke nytt! Det Orkland er på god tur til å gjøre, er den samme oppskriften som vi ser ellers rundt oss. Vi flytter tilbud inn til sentrum, fordi det er der folk vil bo. Men, stemmer dette egentlig, alltid? Mennesker flytter og bosetter seg der det er tilbud, og når man stadig rasler med nedleggelsesspøkelset så signaliserer vi at i den og den delen av kommunen vil det snart ikke være noe tilbud. Hvilke signaler sender dette ut til unge som vil etablere seg med familien sin?

MDG Orkland ønsker at det skal være godt å bo og vokse opp i hele Orkland, da må vi tørre å øke rammene for de sentrale områdene som barnehage og skole. Vi mener at det å styrke skolene i sentrum ikke må gå på bekostning av utkantene, men at vi kan få til gode tilbud der de er i dag. MDG Orkland vil jobbe for å øke budsjettene til oppvekstsektoren i neste periode.