Hytta har vært i familiens eie i 90 år, så det dreier seg om mange ferie-år. Feieravgift er forskuddsbetalt i en form for delavgifter, i seg selv en tvilsom praksis. At en kommune krever betaling for ikke utførte tjenester, er ifølge en nylig avsagt dom ikke tillatt.

Ved branntilsynet ble det avdekt tre små avvik. Ei gammel stålpipe var for få år siden erstattet av ei ny og bedre, og en gammel ovn var byttet ut med en rentbrennende, moderne peis. Dette var «søknadspliktig» fikk vi vite. Firmaet som hadde gjort jobben, heiv seg omgående rundt og sendte nødvendig dokumentasjon elektronisk. Kommunen kunne arkivere saken umiddelbart. «Lukke» heter det på kommunespråk. 3900 kroner i byggesaksgebyr takk, krevde kommunen.

Den andre saken var sikkert veldig krevende for kommunen. Inni ei gammel teglsteinspipe måtte det tres et stålrør for å øke brannsikkerheten, hadde feieren fastslått. Firmaet som har gjort jobben sendte saken inn. Elektronisk. Kommunen måtte formodentlig arkivere også den. 3900 nye kroner i nok et gebyr, takk. Hilsen Orkland. Rundt peisen må det forresten legges en brannbeskyttende plate på golvet. Skulle ikke undres om også det blir en ny, full byggesak når plata er limt til gulvet.

Vi fikk en rapport etter branntilsynet. I den kunne en da finne tre små anmerkninger. For hver lille anmerkning fra rapporten som vi har retta, er det altså opprettet en ny byggesak. Og innkrevd fullt byggesaksgebyr for hver.

Vi er fullt klar over at et slikt regime er politisk vedtatt, og at funksjonærene skal følge dette opp etter beste skjønn. Men det gjør i grunnen ikke saken særlig bedre. En kan undres om kommunestyrets medlemmer, da de vedtok dette, kunne tenke seg slike, smått absurde konsekvenser.

Orkland kommune framstår her som en slu Grådig-Petter som har mage til å kreve 7800 kroner for å ta imot og arkivere at et par bagatellmessige avviks-saker er blitt retta opp i. Formelt riktig, men likevel. Det er trist og beklagelig at det offentlige oppfører seg slik at det virker grådig, utspekulert og smålig. Syns nå vi.

Hytteeiere