Det er både er relevant, aktuelt og svært viktig! Både for deg og for meg- for oss alle.

Arbeiderkamp er frihetskamp. Det handler om at du og jeg skal ha friheten til å leve fullverdige og trygge liv, med forutsigbarhet og ei lønn og leve av. Historien om norsk arbeidsliv er en fortelling om fellesskapet. Hvordan trepartssamarbeid, streiker og politisk vilje har skapt et samfunn i verdensklasse av rettferdighet og små forskjeller. Det har ikke kommet av seg selv, det krever kontinuerlig arbeid og vi kan aldri ta det for gitt.

Årets 1.mai markering føles ekstra spesiell, vi sitter igjen med et ekstra driv for å markere og minne. Heie på de store seirene som har blitt vunnet. Bakteppet for årets markering er tredelt: gode politiske beslutninger, ei framtid som unge ser mørkere på enn før, og en historisk streik.

Retten til fast jobb har alltid vært en av grunnpilarene for oss i Arbeiderpartiet. Derfor er det godt at regjeringa har sørga for at flere vil få faste stillinger, gjennom å begrense muligheten for midlertidige ansettelser og styrka rett til heltid.

Trygghet og forutsigbarhet i arbeidsforholdet er avgjørende for veldig mange andre ting som er viktig her i livet. Uten en fast stilling er det for eksempel umulig å ta opp boliglån. Derfor er det desto viktigere å sørge for fast jobb til flest mulig, slik at flere får nytte av de gode og sterke rettighetene forhandlet frem av partene i arbeidslivet. Ungdom er mer bekymra for framtiden, av ulike årsaker og ett av våre mål er at de skal slippe å bekymre seg for arbeidslivet. For å sikre dette kreves det politisk vilje. Det at flere kan ta fagbrev mens de er i arbeid, pensjon fra første krone og gjeninnføring av ferietillegg på dagpenger er eksempler på hva regjeringa har levert på. Alle sammen gode tiltak for å gjøre arbeidslivet tryggere og bedre.

Vårens historiske streik er en av mange kamper som er tatt for at forskjellene mellom folk skal minke, og for rettigheter og goder mange tar for gitt.  Forhåpentligvis ble denne streiken en oppvekker for de som syntes det var uproblematisk at toppledere skal ha lønnsfest uten å løfte de laveste lønningene.

På et verdimessiggrunnlag er det viktig å arbeide for et samfunn med små forskjeller, og en sterk fagbevegelse er nødvendig for å oppnå dette målet. Denne våren viste fagbevegelsen sin kraft, som de har gjort mange ganger tidligere. Vi er stolte av å tilhøre samme bevegelse.

Likevel står vi i dag ovenfor utfordringer som vi ikke så komme, og mange av dem som følge av Russlands innovasjon av Ukraina. Konsekvensene for det ukrainske folket er dramatiske, og i Norge opplever vi krigens konsekvenser på lommeboka.

Prisene og renta øker, og folk har mindre å rutte med. En lønn å kunne leve av er viktig for frihetsfølelsen, og for å være trygg på at man er i stand til å betale regningene sine. Partsamarbeidet i Norge er det beste i verden, og som politikere skal vi ikke blande oss inn i detaljene i lønnsforhandlingene mellom partene. Det fikser de best på egenhånd.

Arbeidsfolk er grunnen til at samfunnet går rundt, og vi som politikere er nødt til å fortsette å skape god politikk for arbeidsfolk. Tilby hele og faste stillinger i alle kommunale sektorer, sikre lærlingeplass garanti til fremtidens fagfolk, og forsvare og styrke arbeidsmiljøloven. Så håper vi flere velger å organisere seg, bli medlem i ei fagforening. Vi har ei stolt fortid, men ei enda større framtid. Sammen er vi sterkere!

Gratulerer med dagen!