Politikerne i Rindal sparte ikke på kraftuttrykkene da de under budsjettbehandlinga i desember ble gjort kjent med at kommunen hadde brukt 10,6 millioner kroner enn det budsjettet ga rom for. «Sjokk», «dramatisk», «krise» var ord som ble brukt da overforbruket ble kjent. Det som gjorde situasjonen ekstra vanskelig for politikerne, var at overforbruket ikke ble kjent før helt på tampen av budsjettåret. Dermed hadde ikke politikerne mulighet til å gjøre justeringer for å ta inn overforbruket i løpet av budsjettåret, men ble henvist til å dra det med seg inn i det neste - altså 2022. Dermed måtte kommunen gå inn i det nye året med ei budsjettramme på 61 millioner kroner, og med et driftsnivå på 71,6 millioner kroner. Altså kommunen må redusere drifta med 10,6 millioner kroner i år.

Siden har kommuneadministrasjonen, med kommunedirektør Mons Otnes i spissen, jobbet med ei kuttliste som skal gi de nødvendige innsparingene. Denne uka ble politikerne forelagt kommunedirektørens innsparingsplan, som innebærer at kommunen må fjerne 9,4 årsverk. Planen er å fjerne 4,6 årsverk med naturlig avgang, mens 4,8 årsverk skal fjernes i forbindelse med tilpasninger knyttet til permisjoner. Politikerne har imidlertid valgt å skjerme planlagte satsinger opp mot ungdommen i bygda, samt dagtilbudet - både det ordinære og for demente.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. morken Foto: Silje Asbjørnsen

Ifølge kommunedirektøren representerer de stillingene som nå fjernes overtallighet i helse og omsorgssektoren. Men selv om kommunen har hatt overtallighet, så blir det uansett krevende å opprettholde kvaliteten på tjenestetilbudet med såpass mange færre hender. Det man ser eksempler på i andre kommuner, er at for få hender i denne sektoren gjerne fører til sykemeldinger, noe som igjen belaster organisasjonen ytterligere. Det vil derfor bli en krevende øvelse kommunen nå skal i gang med.

Politikerne skal imidlertid ha ros for at de er kompromissløse når det gjelder å få skikk på økonomien igjen. Drastiske grep tas umiddelbart utfordringene er kjent, noe som kan være krevende for en lokalpolitikere i små lokalsamfunn. Det er nemlig familie, slekt, venner og kjente som må bære konsekvensen av de beslutningene politikerne tar. Og i en kommune der alle kjenner alle, krever det en ekstra rak rygg å treffe så tøffe beslutninger som rindalspolitikerne nå har gjort. Og med tanke på at det som har skjedd er et resultat av en administrativ glipp i regnskapsoppfølginga, som nå er rettet opp, er det grunn til å tro at politikernes redningsaksjon vil være tilstrekkelig for å unngå at noe tilsvarende skjer igjen.