Et fin måte for familie og venner å følge barnas innsats på idrettsbanen, eller en ny arena for overgripere? Debatten har gått høyt etter at Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund ble enige om en avtale om strømming av kamper i ungdomsidretten, via plattformen MyGame. Automatiske kameraer montert i idrettshaller over hele landet har direkteoverført kamper fra 15-årsklassen og oppover.

Så begynte svakhetene i prosjektet å vise seg. VG avdekket blant annet hvordan unge håndballjenter ikke visste at de ble filmet, og hvordan en 12-åring havnet i slåsskamp på banen i et videoklipp som først ble fjernet etter ei uke. Barn og unge må selv reservere seg mot å bli filmet, og selv om nedre aldersgrense er satt til 15 år, kan 13-åringer bli filmet dersom de spiller i eldre klasser. Ansvaret for å passe på at alt går riktig for seg, er plassert hos klubbene og de frivillige. De skal stanse opptak dersom det skjer ting som ikke bør filmes. Dette krever hurtige vurderinger og avgjørelser.

Hvor mange av dugnadsforeldrene har erfaringen som dette krever?

Barneombudet er blant dem som har reagert, etter henvendelser fra familier som er urolige for prosjektet. Bekymringen går blant annet på om utrygghet rundt filming kan føre til at barn ikke lenger ønsker å være med. Ada Sofie Austegard fra Stine Sofies Stiftelse har på sin side kalt MyGame for en "ny arena for overgripere".

Sterke reaksjoner og mange usikkerhetsmomenter har fått idretten til å sette på bremsene. Tidligere i januar vedtok de seks involverte særforbundene en midlertidig stans av strømmeprosjektet. Aldersgrensen for å bli filmet er inntil videre hevet fra 13 til 18 år. Idretten setter en fot i bakken, for å få tid til å belyse og utrede relevante problemstillinger. Styret i Trøndelag idrettskrets går enda lenger, og sier et absolutt nei til strømming av utøvere under 18 år. De peker blant annet på det økonomiske aspektet, og mener at det ikke er ønskelig med en kommersialisering av ungdomsidretten. Det er også en frykt for at strømming kan føre til at unge ikke lenger ønsker å være med.

Vi mener dette er en klok avgjørelse. For det er liten tvil om at montering av automatiske kameraer i hallene der barn og unge driver idrett, har ført med seg uheldige konsekvenser. Det overraskende i saken er kanskje at mye av dette ikke virker å være gjennomtenkt på forhånd. Det må være et krav av unge kan drive med sin idrett i trygge former. De skal slippe å bekymre seg for for pinlige videoklipp som kan spres vidt, eller å tenke på hvordan de tar seg ut på banen.