Denne uka kunne ST presentere nyheten om at den planlagte brannstasjonen i Meldal blir dobbelt så dyr som først anslått. I 2020 ble det laget en kostnadskalkyle som sa at brannstasjonen ville koste 37,5 millioner kroner. Oppdaterte tall viser at den reelle prisen vil beløpe seg til rundt 70 millioner kroner. Den store kostnadssmellen forklares blant annet med økte materialkostnader. Kommunen har brukt entreprisekostnad og øvrige byggherrekostnader ved den nylig ferdigstilte Krokstadøra brannstasjon som referanse for å komme fram til ny kostnadskalkyle.

Alle kommuner har mer eller mindre store investeringsprosjekter liggende foran seg. For å finansiere disse investeringene, legges kostnadene inn i den neste fireårsplanen. Med erfaring fra hva man nå ser av kostnadsutvikling knyttet til brannstasjonen i Meldal, kan det være all grunn for kommunene å gå en ekstra runde for å kvalitetssikre kostnadene som ligger inne i fireårsplanen.

For her er det flere enn Orkland kommune som kan få seg overraskelser. En ting er at prisstigninga det siste året har vært veldig høy, pluss at innsatsfaktorer for entreprenørene, blant annet diesel, har økt betydelig. På toppen av dette har det vært en voldsom renteøkning. En renteøkning på ett prosentpoeng, betyr en økt kostnad på driftsbudsjettet tilsvarende én million kroner ved ei investering på hundre millioner kroner.

Nettopp fordi store, lånefinansierte investeringer slår såpass sterkt inn på drifta i en kommune, er det viktig å kvalitetssikre framtidige kostnader. Skaun skal eksempelvis bygge nytt oppvekstsenter på Venn til 280 millioner kroner. Ved full lånefinansiering av et så stort prosjekt, vil en renteheving på ett prosentpoeng utgjøre 2,8 millioner kroner i året, penger som må belastes driftsbudsjettet. Nå hører det med til historien at Skaun skal delfinansiere prosjektet med bruk av egenkapital på 60 millioner kroner, altså oppsparte penger som tas fra fond. Men det er uansett ikke tvil om at planlagte investeringer de neste årene kan vise seg å utfordre tjenestetilbudet i kommunene, nettopp på grunn av den store kostnadsveksten. Og den endelige fasiten på kostnader får man ikke før prosjektene er sendt på anbud og tilbyder er valgt.