Svar til Henrik Brekken om diverse byggeprosjekter i Heim kommune

foto