Vi utfordret KS på deres ansvar for å sørge for nok lærere og styrke hjelpetjenestene slik at barn og unge får tidlig og rask hjelp for sine vansker og utfordringer.

I sitt svar avslører KS noen holdninger til lærerkompetansen som vekker uro.

Bekymringsfullt om kompetanse

KS skriver at god lærerutdanning er svært viktig, men at det ikke er den eneste veien til å bli en kompetent og god lærer. Til det vil vi svare at – jo, det er faktisk det. Akkurat som sykepleierutdanningen er veien til å bli sykepleier, eller psykologstudiet er veien til å bli psykolog. KS er opptatt av at det skal være fleksibilitet for kommunen i spørsmålet om hvem de vil ansatte som lærer. Med bakgrunn i dette må Utdanningsforbundet spørre; mener dere at det samme prinsippet, altså at arbeidsgiver skal bestemme hva som er en lærer, også bør gjelde for sykepleiere, leger eller psykologer? Hvorfor hører vi aldri KS si: «Vi mener det må finnes flere veier til å bli psykolog enn en psykologutdanning»?

KS mener det må være åpent for annen type faglig og pedagogisk kompetanse i skolen, og at skolen blir bedre av at lærere har en variert utdanningsbakgrunn. KS hevder at Utdanningsforbundet vil at alle som underviser skal ha den samme tradisjonelle lærerutdanningen. Det er neimen ikke godt å vite hva KS mener med det. Hva mener KS med «den tradisjonelle norske lærerutdanningen»?

Vi kan opplyse KS om at det finnes åtte ulike lærerutdanninger, og at det i 2018 ble vedtatt nye nasjonale retningslinjer for alle åtte lærerutdanningene. De er rettet inn mot ulike fag, trinn og skoleslag. Det arbeides kontinuerlig på nasjonalt nivå med å utvikle disse ulike utdanningene i tråd med en rammeplan.  Utdanningene er jevnlig gjenstand for faglig evaluering – vi har for eksempel nettopp hatt en gjennomgang av de nye grunnskolelærerutdanningene, gjort av en internasjonal forskergruppe.

KS innfrir ikke regjeringens løfter

KS frontkolliderer her med de politiske ambisjonene i Hurdalsplattformen. Det skorter ikke på politiske ambisjoner for læreres utdanning og profesjonsutøvelse: Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev, står det i Hurdalsplattformen. Men KS har åpenbart atskillig lavere ambisjoner.

Deres holdning om at den enkelte kommune skal kunne bestemme hva som er godkjent lærerutdanning harmonerer heller ikke med Hurdalsplattformens mål om å styrke prinsippene om fellesskolen.

KS mener at den komplekse og sammensatte lærerkompetansen kan erstattes av personer som bare har deler av kompetansen. KS signaliserer til norske kommuner, altså til skole-eiere, at det ikke er viktig at lærere har godkjent lærerutdanning.

Det er skremmende holdninger fra KS og bør bekymre flere enn oss.

Hilde Lein, nestleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag