Spørsmålet er relevant når vi nå har fått program og valgmateriell fra alle partiene som stiller til valg i Rennebu. I Rennebu er det fire lister å velge imellom: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre/Høyre. Etter å ha lest programmene til alle, så har jeg forståelse for at de som skal velge hvem en vil stemme på, er like langt! Alle program er i hovedsak like når det gjelder barn/oppvekst, næring, kultur og helse/alderdom.

Politikerne i Rennebu ser ut til å være samstemte om å løse primæroppgavene til kommunen. Det som vi tradisjonelt vet, er at det er forskjellige meninger i enkelte saker som ikke nevnes i programmene. Kommunevalget i Rennebu kan være et personvalg for mange – personlige egenskaper og stor kontaktflate kan spille inn.

Valgprogrammene må sees på som en ønskeliste over gode formål som ønskes gjennomført. Hvor mye som kan gjennomføres er avhengig av økonomien i kommunen. Senterpartiet har et konkret punkt i programmet, «… finne gode og effektive driftsmodeller administrativt og politisk».

Vi sier ikke at vi driver kommunen dårlig idag, men vi må hele tiden evaluere drifta for å finne nye gode løsninger. Skal valgløfter oppfylles, må vi ha overskudd i drifta, og/eller ha en regjering som bidrar med penger.

Det har dagens regjering gjort ved å justere overføringer og kommet med nye reformer. Men, disse sakene har ikke fått noen oppmerksomhet, fordi negative saker har fått overskriftene. Pandemi, krigen i Ukraina, strøm/energikrise, kostnadsstigning på det meste og renteøkninger har ført til at stadig flere opplever en vanskelig økonomisk situasjon. Mange legger skylden for disse forholdene på dagens regjering, men situasjonen hadde nok vært ganske identisk med en annen regjering. Personlig vil jeg si at jeg er uenig i noen avgjørelser som dagens regjering tar, men politikk er nå en gang slik.

Nedenfor har jeg nevnt noen punkter som dagens regjering har bidratt:

 • Økte investeringstilskudd til omsorg- og sykehjemsplasser

 • Stor satsing på fastlegeordning

 • Makspris på barnehage

 • Gratistimer SFO, 1 og 2 klasse

 • Opptrappingsplan for psykisk helse

 • Gode landbruksoppgjør

 • Økte pendlerfradrag

 • Reduserte avgifter på drivstoff, utgjør kr. 1,55 på anleggsdiesel

 • Nye lensmannskontor, og økte bevilgninger til politi

 • Tilskudd til antall skoler i kommunene, 500` pr. skole

 • Tilskudd til innkjøp av skolebøker

 • Osv, osv.

De fleste av disse punktene har partiene i opposisjon vært mer eller mindre uenige i.

Skal vi skille de lokale partiene må vi også se på sentrale uttalelser og politikk som føres. Lokallaga i Rennebu er tross alt underlagt en hovedorganisasjon, og politiske retningslinjer derfra.

For Senterpartiet er viktige punkt:

 • Senterpartiet arbeider for nasjonal styring av norske ressurser

 • Sier NEI til norsk medlemskap i EU

 • Vi vil ha norsk matproduksjon og levende bygder. Beredskapslagring av korn

 • Senterpartiet er distriktspartiet, arbeider for at hele landet skal brukes

Konkrete saker i Rennebu som Senterpartiet har i sitt program som andre parti i Rennebu ikke nevner:

 • Senterpartiet vil at Rennebu skal være en egen og selvstendig kommune

 • Vi sier nei til vindkraftutbygging. Vi ser ingen områder der det passer med vindturbiner i kommunen

 • Senterpartiet ønsker et tillskudd til de som bygger ny bolig i kommunen

 • Tamreindrifta opprettholdes på grunnlag av Trollheimsloven og inngåtte avtaler

Håper vi får støtte for disse synspunktene i form av stemme til Senterpartiet ved valget. Per Arne Lium. Ordførerkandidat Rennebu SP.