Så kommer dette «gigantprosjektet» dumpende inn fra sidelinja. Og ikke fortell meg at dette var planer som ikke var på gang da frist for innspill til arealplanen gikk ut.

Er det andre regler for pengesterke investorer enn mannen i gata?

Og ifølge ST ble orienteringa om dette gigantprosjektet gitt til formannskapet 16.02.22 - uten noen sakspapirer på forhånd.

Er dette en åpen prosess?

Og etter hvert som jeg leser i S-T, føler jeg meg mer og mer «uggen», og lurer på om det her ligger noen vikarierende motiv bak?

Det brukes grønn industri som argument for disse gigantplanene. Men hvor grønn blir egentlig denne industrien når du legger beslag på 5500 mål areal, der også en stor del av arealet er myr. Hvordan blir CO2-regnskapet?

Og argumentene for valg av tomt i Orkland er tilgang på kraft, kraft, kraft! Og her hører jeg hva som ligger bak ordene: Vi trenger å bygge ut mer vindkraft!

Og når jeg ser hva S-T skriver:

«Valinor eier Norsk Vind, som står bak en rekke store vindkraftprosjekter, deriblant vindparken på Svarthammeren» blir jeg enda mer uggen!

For det første, det er ikke noe vindkraftverk på Svarthammaren! Kommunestyret i gamle Snillfjord sa i 2019 et rungende NEI til utbygging på Svarthammaren, og kommunestyrene både i Orkdal og Hemne støttet snillfjordingene. Geitfjellet vindkraftverk var da allerede bygd, og folk så hvilke naturinngrep dette førte med seg. Og da er det nok natur i dette området som er ofret til industri!

Men den som jobba for Norsk Vind i den prosessen var jo nettopp Arne Fredrik Lånke, og nå jobber han for utbygging av fjellet med en annen innfallsvinkel – lokke med drøssvis av arbeidsplasser ved å argumentere med grønn industri! Og denne gangen som daglig leder for «Norsk industriutvikling AS» som eies av milliardselskapet Valinor. Sist jobba han gjennom Stormvind AS, der han også er daglig leder.

Jeg spør: Hvor grønn blir denne industrien ved å bygge ut mer uberørt natur til gigantiske industriområder? Når vi ser på planene til Norsk Vind ønsker de jo å sette opp monsterturbiner på en mye større del av fjellområdet enn den opprinnelige konsesjonen.

Jeg regner med at politikerne i Orkland er seg sitt ansvar bevisst i denne prosessen. Og at vedtaket i gamle Snillfjord kommune der de sa NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ SVARTHAMMEREN respekteres.

Det er flott med mange nye arbeidsplasser, men her er det ingen som har meldt seg på som interessenter enda, ifølge Lånke. Dette blir veldig vagt!

Og hvis dette skal være ei brekkstang til å først bygge ned flere av våre uberørte, vakre fjell og så etterpå KANSKJE få til noen grønne arbeidsplasser er dette både å føre folk og politikere bak lyset.

Man redder ikke klimaet ved å ødelegge natur!

Laila Selven, snillfjording