Høsten 2025 kan Viggja oppvekstsenter være nedlagt og barna flyttet til Børsa. Jåren-Råbygda barnehage kan være nedlagt allerede høsten 2024.

Hva er det som skjer i senterpartikommunen Skaun?

Ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) sier til Sør-Trøndelag at man ikke kan garantere at skole og barnehage blir nedlagt.

Hennes partileder Vedum bruker i valgkampen mye tid på å forklare at han vil bevare grendeskolene, men etter valget så glemmes lovnadene av de som velges inn i kommunestyret fra samme parti. Grendeskoler lever farlig i flere trønderske kommuner og flere partier ønsker å sentralisere slik at det blir større skoler. Det er ifølge disse partiene ikke en nedlegging, men det kalles heller utrolig nok en sammenslåing.

Det har forsvunnet over 1 000 skoler siden 1986. Selv om mange små skoler er nedlagt, har fortsatt 32 prosent av alle grunnskoler i Norge færre enn 100 elever. Det er enda håp å berge en del av de minste skolene i distrikts Norge.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag er jeg bekymret over den sentralisering som gjøres på skolesektoren og frykter at ytterligere fjerning av mindre skoler vil føre til at enkelte distrikter kan bli nedlagte.

Jeg har stor forståelse for engasjementet til folk når man snakker om å sende barna mange mil med buss hver dag, men i tillegg er skolen som samlingspunkt et viktig argument for Pensjonistpartiet. Er det bare økonomi man tenker på eller bruker man litt sunn fornuft?

Hvis en lokal skole vedtas nedlagt så SKAL man pålegge kommunen å dokumentere grunnlaget og ikke minst legge til rette slik at lokalene kan brukes til samlingssted.

Det skal ikke være slik at en kommune kun skal legge frem økonomi når man foreslår å legge ned en skole. Det må være annet enn penger som teller i en slik viktig sak.