De fikk i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet og opprettet Helseplattformen som regionalt utprøvingsprogram. Helseplattformen er et prosjekt som skal etablere ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det vil være første gang det etableres felles løsning for kommune -og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Hvis Helseplattformen blir en suksess, vil nok de andre regionene i Norge følge etter. (Bakgrunnen for Helseplattformen)

Helseplattformen gikk inn for et system som heter EPIC, som et amerikansk selskap i de siste årene har tjent milliarder på ved å levere dataløsninger til flere land (med en profesjonell salgsavdeling). Man ble advart fra flere land mht. gå inn i dette systemet. Dette etter store innkjøring problemer i disse landene.

Hva har da skjedd i helse midt?

Tidsskriftet for den norske legeforeningen skriver på leder plass om dette

Når er en sak så alvorlig at leger sender e-post til statsråder og stortingsrepresentanter? Jo, når pasientsikkerheten i en hel helseregion er truet, helsetjenestens kapasitet nedskaleres med viten og vilje og penger og prestisje veier tyngst.

Lege Monica Engstrøm skriver videre: Fortsatt ser ledelsen kun utsettelser, feilretting og forsøk på forbedring som aktuell strategi. Dette vil kun føre til pasientskade, økte utgifter og utslitte ansatte. Helsetjenesten i Midt-Norge blir rasert. Befolkningen i regionen vår taper på dette, liv og helse står på spill. Dette er ikke bærekraftig drift av sykehus. Penger som skulle ha vært brukt til pasientbehandling, må nå brukes for å redde et datasystem som aldri kommer til å fungere godt i Norge. Danmark med Sundhedsplatformen og Finland med Apotti har vært i samme situasjon, og vi kjenner igjen erfaringene som beskrives fra disse landene.

Ingen av dem med myndighet har hittil vært modige nok til å stoppe galskapen og si at «vi tok feil». Ansvaret skyves nå mellom ulike aktører. Hvordan kunne dette skje?

  Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Peder sier dette, i en pressemelding: «Det er avdekket flere problemer med informasjonsflyten i Helse Midt-Norge etter at Helseplattformen ble tatt i bruk. Konsekvensene har vært redusert pasientsikkerhet og lite effektiv pasientbehandling. Da må vi stille spørsmål ved hvor egnet systemet er.»

Man hva er konsekvensene så langt for vårt lokale sykehus i Orkland?

  1. 1Ansatte ved Sykehuset mistrives med dette systemet.

  2. Effektiviteten har gått merkbart ned, utløser også større personellbehov, samt belasting på eksisterende personell

  3. Personell som har ha vært villig til å arbeide lengre, søker seg til nytt arbeid der man ikke har Helseplattformen. Eller de vil slutte så fort pensjonsalder nåes. Vi mister da verdifull kompetanse som kunne ha bidratt til samfunnsnyttig arbeid i et lengre perspektiv.

  4. Mister kompetansepesonell, kan føre til dårligere tilbud ved det lokale sykehuset, samt kompetansflyt til andre regioner.

  5. Pasienter blir skadelidende.

Hva er da alternativet? Ingen andre regioner vil bruke EPIC, de bruker DIPS etc. IT-eksperter i Norge mener at vi kunne ha utviklet dette mye bedre selv internt i Norge.

Det er noen få kommuner som skal prøve ytterpunktene av systemet, det kan virke som de bruker et fint ytterpanel på et hus med et råttent rammeverk. De fastleger jeg har hatt samtale med i Orkland, ønsker ikke dette systemet.

Keiserens nye klær er et kunsteventyr skrevet av HC Andersen, der en keiser ble forledet til å tro at han går rundt i de vakreste klær, men i virkeligheten går han bare rundt i underbuksa. Er da Helseplattformen et slikt eventyr?

I så fall er det da virkelig bra at hele Orklands kommunestyre enstemmig utsetter å gå inn i dette prøveprosjektet.

Jeg avventer om rapporten fra riksrevisjonen er med å «kle av keiseren» ytterligere, da i helseplattformens «kostyme»!

Foto: Tormod Ytrehus