Det sier Mona Elven, styrer i Vonheim barnehage i Rennebu, som ikke kan få fullrost kommunen sin satsing på ekstra bemanning i barnehagene nok. De har forstått betydningen av å styrke grunnbemanningen i barnehagene, og fått resultater deretter.

I 2020 vedtok Rennebu kommune å styrke to barnehager med en ekstra ansatt. Det var mange som hadde sett det skrikende behovet for flere ansatte utover grunnbemanningen. De besluttet derfor å opprette en stilling der barna får inn en annen ansatt når barnehagelærerne skal ta ut plantiden eller gå ut i møter. Det innebærer at de beholder grunnbemanningen med tanke på antall voksne sammen med barna. Elven forteller at «det betaler seg i bøtter og spann.» Det er tydelig å se på en sykefraværstatistikk som har gått drastisk ned, og ikke minst, er ansatte mer fornøyde. Det sier vel det meste!

For det første blir ikke lenger den viktige plantiden til barnehagelærere satt under press og avlyst. For det andre får de gjennomført plantiden uten å ha dårlig samvittighet for kollegaene, som er igjen med færre ansatte på avdeling med barna. Ikke minst får barna tettere oppfølging i tiden når det er plantid og møter, og dermed opprettholdes kvaliteten på barnehagetilbudet. Det er viktig både av praktisk og psykologisk betydning for alle ansatte.

Og dette bidrar til at de ansatte ikke ønsker seg bort fra yrket!

Look to Rennebu

I forrige uke overvar jeg den politiske debatten initiert av Utdanningsforbundet Orkland på Orkanger. De ni politiske partiene som var til stede, fikk høre om det skrikende behovet det er for å øke bemanningen i barnehagene. Jeg satt og tenkte at politikerne umulig kan ha forstått alvoret i situasjonen. De fikk høre et fortvilet rop om hjelp for å få inn ekstra bemanning i barnehagene. Ikke minst vil ekstra bemanning styrke kvaliteten i det daglige og til å få ned sykefraværet. Den observante politikeren merket seg kanskje også innspillet fra salen om barnehagelærere som søker seg bort fra yrket.

En klar oppfordring til politikere: Minst like viktig som å rekruttere nye barnehagelærere akkurat nå, er å beholde de som allerede er der. Sørg derfor for at de ikke sliter seg ut ved aldri å føle at de får utført sitt samfunnsmandat.

Ta en ekstra titt i pengesekken og se om det ikke likevel vil lønne seg å koste på noen kroner til økt bemanning.

Kanskje vil investeringen lønne seg på flere områder.

Akkurat nå tyder det meste på det!

Look to Rennebu!

Kristin Elvsveen Witry,

fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Trøndelag