Det er ingen hemmelighet at Skaun sliter stort med kommuneøkonomien, og skal snart begynne forhandlingene om det nye budsjettet. Det er et stort underskudd som står ovenfor oss og dette må dekkes med store budsjettkutt i 2024.

Det har vært mye prat og diskusjon om de problemene som vi står ovenfor i enkelte deler av ungdomsmiljøet i Skaun. Jeg mener det å kutte massivt, slik som blir foreslått, ikke bare vil stoppe fremgangen, men faktisk reversere den. Vi vil miste svært viktig ekspertise i både skole og barnehage. Flere forteller meg at det vil være behov for å senke bemanningen slik at man kunne oppnå slike kutt i mange av organene som bygger opp omsorgen i Skaun. Vi vil derfor ikke ha sjans til å oppnå grunnbemanningen i barnehage, noe vi sliter med allerede, og det vil gjøre det vanskeligere å tilrettelegge for den enkeltes behov i skolen. Det vil være en katastrofe uten like for velferden til barn og unge, og vil ha store konsekvenser for den kommende generasjon skauninger.

Kuttene vil også inkludere, for eksempel, å slutte med å støtte 300 000 kr til Tuva gård. Det er et svært viktig alternativt tilbud for elever som trenger noe annet enn klasseromslæring på Skaun ungdomsskole. Dette har eierne utdypet at vil forårsake den umiddelbare nedleggelsen av gården som organisasjon. Det vil ha store konsekvenser for mange unge i Skaun. Flere ting som dette er også blitt foreslått.

Kommunedirektøren la nylig frem at de ønsker å legge ned Viggja oppvekstsenter, det er en ærlig sak. Jeg stiller meg også bak dette synspunktet, men det viktigste er at vi tar diskusjonen, slik at vi kan sikre best mulig kvalitet i tjenestene, selv med kutt i sektoren.

Derfor synes jeg oppførselen som flertallsgruppen (Sp, KrF, Frp, BUL) i kommunestyret har vist, er uakseptabel i en slik sitasjon, og viser deres sanne farger som politikere. De har stilt seg ubevegelig på å diskutere noen form for senkninger i politikerlønner eller godtgjørelser for kommunestyrerepresentanter, utvalgsmedlemmer, ordfører eller varaordfører. Dette er fra mitt synspunkt en helt naturlig plass å se på først. Etter at flertallet stemte ned forslaget om å senke dem fra opposisjonen (Ap, SV, Høyre), så økte de den isteden.

Den situasjonen som vi står ovenfor er vanskelig, og vil forårsake kutt i alle sektorer, men da mener jeg at vi har et samfunnsansvar til å rette søkelyset mot oss selv også, ikke bare de nødvendige tjenestetilbudene som vi er lovpålagt til å tilby. Målet må være at dette går minst mulig utover det daglige livet. Det må gå an å finne ting som man kan kutte i stedet for tjenestekvaliteten for innbyggerne.