I oktober i fjor ble 26 år gamle Kevin Simensen utsatt for det som må kunne betegnes som overdreven vold fra politiet. En overvåkningsvideo av hendelsen viser en politimann kaste Simensen i bakken, en annen politimann kommer til for å holde ham nede mens den andre slår Simensen gjentatte ganger i hodet. Som følge av voldsutøvelsen, forsøker kameratene til Simensen å gripe inn. Situasjonen kommer helt ut av kontroll. Det oppstår nærmest et masseslagsmål, hvor politiet slår med både knyttet neve og batong.

26. april publiserte Dagbladet en video som viser hendelsen. Ifølge Dagbladet ble Simensen slått minst 16 ganger av politiet. En politibetjent i 30-årene er nå tiltalt av Spesialenheten for politivold. I ettertid har politidirektør Benedicte Bjørnland tatt sterk avstand fra det som har skjedd. «Sånn som denne videoen framstår, er den jo egnet til å skade tilliten til politiet. Den er jo skakende i sitt innhold,» sier Bjørnland til NRK.

Utøvelsen av det som kan se ut som overdreven vold fra politiet, er ikke det eneste kritikkverdige i denne saken. En av kameratene til Simensen filmet det som skjedde, men en av politibetjentene på stedet krevde å få telefonen til vedkommende, for så i neste omgang slette videoen som viste hva som hadde skjedd. Heldigvis ble episoden fanget opp av et overvåkningskamera, slik at Spesialenheten har de bevisene som er kanskje er nødvendig for å kunne forfølge en slik sak på en rettferdig måte. Uten videopptaket ville det fort blitt påstand mot påstand, og man kan fornemme at politiets beskrivelse av hendelsen ville sett helt annerledes ut enn Simensen og hans kameraters beskrivelse av det hele. Derfor er det lett å tenke at saken da fort ville blitt henlagt med henvisning til manglende bevis.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det som er viktig i allmennhetens øyne i denne saken, er at det faktisk er lov å filme politiet, også når de er i aksjon. I 2021 slo Borgarting lagmannsrett fast at det er lov å ta bilde og video av politiet i aksjon. I tillegg ble det slått fast at det er lov å publisere det i sosiale medium. Politiet har dermed ikke rett til å pålegge folk å la være å filme eller ta bilder. De eneste med politimyndighet som kan kreve at det ikke filmes, er hvis politiet er fra PST og må skjule identiteten sin.

Dermed er det bare tilfeldigheter som gjør at denne saken nå rulles opp, i og med at kameraten som filmet fikk slettet videoen på mobilen sin. Hele hensikten med at retten til å filme og ta bilder av politiet er lovhjemlet i Grunnloven, er nettopp å hindre maktovergrep som dette. Og denne retten bør folk være klar over og holde fast ved, om det skulle oppstå en situasjon hvor lovens lange arm går for langt i iveren etter å opprettholde ro og orden.