I en nyttårstale i 1995 etterlyste daværende statsminister Gro Harlem Brundtland nabokjerringa som et symbol på folk som bryr seg i nabolaget - ei som også tør å kjefte litt for å sette skapet på plass. Siden er begrepet blitt flittig brukt når behovet for omsorg, støtte og en veiviser har meldt seg. Og riktig medisin har gjerne vist seg å være nabokjerringer som bryr seg.

En av dem er Zafer Hakkibilen, som driver Orkdal grill og pizza på Orkanger. Han har fått med seg STs reportasjeserie om den negative utviklinga i deler av ungdomsmiljøet både i Skaun og Orkland. Hakkibilen har gjennom jobben sin god oversikt over hva som skjer i ungdomsmiljøet, og deler inntrykket av at det hardner til. Omtrent daglig får han besøk av ungdommer som bare vil ha et sted å "henge", være sammen, komme seg litt unna været. Og hos Hakkibilen får de gjerne være, så lenge de ikke fortrenger kundene. Og i rollen som "nabokjerring" er han vennlig overfor ungdommene. Han spanderer ofte brus på dem, viser at han bryr seg. Og han blir møtt med vennlighet og respekt tilbake.

Til ST forteller han at han med jevne mellomrom observerer unge mennesker som ikke tar godt vare på seg selv, og som tilsynelatende ikke blir godt varetatt av sine foreldre heller. Han forteller om 12-åringer som sitter til midnatt og venter på å bli hentet av sine foresatte, om en 13-åring som var så rusa at han ikke klarte å gjøre rede for seg, om eldre personer som skremmer vettet av unge jenter og om godt voksne som forsøker å selge narkotika til de unge. Hakkibilen bekrefter mye av det som flere kilder har beskrevet gjennom flere artikler i ST den siste tida.

Hakkibilen etterlyser større engasjement fra foreldrene. Han oppfordrer foreldre om å i større grad bry seg, ikke la ungene deres henge ute fra etter skolen til han stenger klokka 23. Han etterlyser grep fra kommunen, at kommunen investerer litt i de ungdommene som ikke finner verdi i idrett og kultur. Gir dem en plass å være, hvor de kan "henge" med litt voksenkontakt. Ja, ungdomsklubben Synt'n er et godt tilbud. Men som ei 15 år gammel jente forteller til ST, der er det stort sett bare de aller yngste ungdommene som lar seg friste.

Ungdommene trenger flere nabokjerringer som Hakkibilen. Og kanskje kan det være en idé for Orkland å gjøre som Skaun, nemlig avholde et åpent folkemøte hvor alle "innsatsfaktorer" kan møtes og diskutere, og ikke minst finne tiltak. Det vil i så fall kunne avføde mange nabokjerringer!