Viser til Vaagland sine avisinnlegg i Tidens Krav og avisa Sør-Trøndelag.

Flyktninger er hjertelig velkommen til Heim kommune. Tidsfristen på svar til IMDi var 31. mars, vårt kommunestyremøte var den 7. april. Derfor valgte vi å ta saken i formannskapet den 22 mars. Jeg oppfattet ikke en økning fra 75 til 100 flyktninger som prinsipiell endring. Vi må ikke glemme at hele kommunestyre sto bak å ta imot 75 flyktninger. Når administrasjonen sier at Heim kommune takler å ta imot 100, var hele Formannskapet med på denne økningen. Representanten Vaagland fra Halsalista stemte for i begge utvalgene. Hvorfor da lage så mye styr? Jo, for å sverte Heim kommune! Ikke glem Vaagland sitt mål, få tilbake Halsa som egen kommune. Jeg stiller meg spørsmål om dette er det vi politikerne skal bruke tid på. Dette er unødvendig. Formannskapet har blitt delegert ansvar fra kommunestyret og der sitter Vaagland. Når han nå peker på at hasteparagrafen skulle blitt brukt, så kunne han ha foreslått det i det formannskapsmøtet. I alle saker i Heim kommune står det en oversikt om saken sluttbehandles i formannskapet eller skal videre til kommunestyre. Derfor kan ikke Vaagland unnskylde seg med at han trodde saken kom videre til kommunestyre.

Kommunal akutt døgnenhet, såkalte KAD-senger, er en del av helsetilbudet en kommune skal gi innbyggerne. Heim kommunestyre har bestilt via budsjettet 22, en utredning innen helse, deriblant KAD-senger. De ansatte jobber som besatt for å bli ferdig med bestillingen. Det antydes at vi får svaret om ca 1 måned. Da får hele kommunestyret svaret på dette med KAD-senger. La nå de ansatte få arbeidsro, la nå våre fagfolk som jeg har full tillit til, arbeide med utredningen i stedet for å bruke masse tid på en enkelt politiker. Vi er alle spent på utredningen som kommer.

Alle i kommunestyre må tenke på at vi også belaster administrasjonen i kommunen, med spørsmål og innsynsbegjæringer. Alle innbyggere har rett på å få innsyn i kommunens saker. Den enkelte politiker har selvsagt samme rett, men jeg registrerer en trend at noen få politikere benytter seg av innsynsbegjæringer. Det er uten tvil desidert flest fra representanten Vaagland. Jeg har et inntrykk av at dette er for at det leites etter feil. Jeg som ordfører er ikke feilfri og heller ikke Heim kommune, men vi gjør så godt vi kan for at innbyggerne skal ha gode tjenester. Ser ikke Vaagland alt det positive som Heim kommune har bidratt til, rundt om i kommunen? Sliter representanten Vaagland med å få med seg folket rundt seg i halsadelen i Heim, til å søke om løsrivelse? Sliter Vaagland med å tegne det nye kartet for grensejustering?

Stavråa nevnes også. En privat reguleringsplan for næringsutvikling med areal til blant annet butikk. Det må vel være fornuftig at Stavråa, Halsanaustan, Betna, Liabø og Klettelva blir sett på via kommuneplanarbeidet vi nå er midt i. Når Stavråas eier nå har vært i møte med kommunens saksbehandlere for å avklare prosessen kommunen er i og fremdrift. Dette må vel være greit nok, også for representanten Vaagland. Stavråa blir fortsatt med i planforslaget fra den arbeidsgruppen jeg leder ang kommuneplan arealdel. Har Vaagland tatt innover seg den ansattekabalen som kommunen er i? Dette har vi fått informasjon om. Mange i planavdelingen er i ferd med å slutte, og mine og kommunedirektørens klare anbefalinger var at de måtte bruke tiden sin på å komme lengst mulig i arealplanjobben. Det har kommet meg for øre at Vågland ikke var på hogget i saken om Stavråa i forrige periode, når saken var i Halsa kommunestyre. Hvor var han da i saken om Stavråa?

Så nevnes også taxi i Halsa i et avisinnlegg av Vaagland, at jeg nevnte i min orientering til formannskapet 3. mai, om hente- og bringetjenesten, som er en del av busstilbudet i Trøndelag. En positiv sak for befolkningen i distriktene i Heim som representanten Vaagland klarte å snu til det negative. Det nevnes at Halsa Taxi ikke har hatt kontakt med Heim kommune. Sist dette var tema, tok kommunedirektør kontakt og hadde møte med Halsa Taxi. Dette var i 2021 og slik jeg har fått tilbakemelding, var det et konstruktivt møte. Om ikke det er bra nok vet ikke jeg. Jeg som ordfører har ikke hatt møte med Halsa Taxi, men ser heller ikke det som naturlig. Om Vaagland har forventninger til at den eneste kontakten mellom befolkningen og Heim kommune skal gå via ordfører, synes jeg forventningene er hinsides. Spent på Halsalista-representanten Vaagland sitt forslag til delegeringsreglementet fra kommunestyre til ordfører, med en slik innstilling. Et reglement jeg har bidratt til blir tatt opp igjen i forbindelse med saken om politisk struktur, gjeldende fra neste valgperiode. Der alle de politiske partiene kan delta i debatten og utarbeidelse av reglementet.

Nå kan mange lure på om hvorfor ordfører ikke heller burde ta en prat med representanten på tomannshånd, for å unngå slike innlegg i media. Ja, det skulle jeg gjerne ha gjort, men min erfaring fra slike møter/samtaler med Vaagland er at det ikke nytter. Representanten er den typen politiker som påstår at hans versjon alltid er den rette. Jeg er redd for at en kommentar kan bli brukt i en annen kontekst. Derfor har ikke jeg møter med representant Vaagland alene. Vaagland benytter media rått og derfor ble min vurdering å bruke unntaksvis media denne gangen.

Jeg vil minne leserne om Vaagland sin egen uttalelse, i et intervju med journalist i avisa Sør-Trøndelag for en tid tilbake. Der påpeker han, at han har blitt kastet ut av alle diskusjonsfora på sosiale medier. Hans tolkning av det, var at han har vunnet diskusjonene. Jeg har hørt av mange politikere i kommunestyre, at de ikke gidder å begynne en polemikk med Vaagland. Han benytter teknikken ved å stille nye spørsmål, om han får svar på ett. Dessuten oppfatter ikke representanten at han får svar, om ikke svaret er det han vil ha. Det er slik mange av oss politikere i Heim tolker politikeren Vaagland. Er det dette som trigger han å til å ta så mange omkamper? Ja, det er tøft å sitte i opposisjon, og kanskje er det måten Vaagland er politiker på, som gjør at han sliter med å få gjennomslag for mange av sine forslag.

Feilsøking er sikkert moro det, men vi politikerne har også et ansvar for arbeidsmiljøet i en kommune. Jeg fokuserer mer på det, enn feilsøking. Jeg har tillit til andre mennesker og spesielt ansatte i kommunen.

Jeg trodde ikke jeg skulle komme dit hen at jeg ville bruker media til slik klar tale som jeg gjør her, men nå er det nok. Nå må jeg være direkte til Halsalista-representanten Vaagland. Jeg skulle ønske at han heller bruker tiden sin som politiker, på noe som er positivt for kommunen, ikke hele tiden være fiksert på å finne feil. Norge har et system via det kommunale kontrollutvalget, fylkeskommunen og Statsforvalter, for å kontrollere om Heim kommune gjør feil.

Til dere alle, også Vaagland, gjør dagen god ved å vær positiv.