Stormorrovatnet er uegnet som drikkevannskilde

foto