1. juli i 2021 innførte Trøndelag fylkeskommune en forskrift som sier at innen 1. juli 2025 skal alle drosjer i i fylket være nullutslippskjøretøy. Forskriften gjelder for drosjeløyver i alle kommuner i Trøndelag, og ved brudd på forskriften trues drosjeeierne med bot eller tilbakekalling av drosjeløyvet. Kontrollmyndighet vil være Statens vegvesen og politiet.

er det slik at drosjeeiere skifter ut kjøretøyene med visse mellomrom. Det betyr at de som bytter ut kjøretøyene med nye nå, i realiteten må gå til innkjøp av elbiler, da fossildrevne drosjer vil være forbudt om drøye halvannet år.

Drosjeeierne Svein Sterten og Knut Roger Damli fra Lensvik har tatt konsekvensen av den nye forskriften, og gått til innkjøp av elbiler når de nå har byttet ut bilene sine. Problemet er at det ikke finnes infrastruktur for hurtiglading i Lensvik. Dermed henvises de til Ørland eller Orkanger for å lade, noe som ikke oppleves bærekraftig. De kan selvsagt lade hjemme om natta, men kapasiteten på bilene er ikke stor nok til å dekke forbruket gjennom arbeidsdagen. Dermed er de avhengig av hurtiglading i løpet av dagen.

De to reagerer sterkt på at fylkeskommunen innfører en forskrift med krav om nullutslippskjøretøy før nødvendig infrastruktur fot lading er på plass. Ifølge Orkland kommune finnes det utbyggere som kan bygge ut slik infrastruktur, men de er helt avhengig av offentlig støtte for at det skal være lønnsomt. Orkland kommune har ikke ansvar for å finansiere slik infrastruktur for å møte krav satt av fylkeskommunen. Kommunen har imidlertid engasjert seg ved å adressere problemet overfor fylkeskommunen, men har slitt med å få respons.

Til ST sier seksjonsleder Rolf Granlund hos fylkeskommunen at de er klar over problemet, men at de har behov for å bruke første halvår neste år til å kartlegge hvor i fylket det finnes alvorlige «hull» i ladedekninga. Deretter vil det bli prioritert hvilke steder fylkeskommunen skal bidra økonomisk for å bygge ut ladestasjoner, hvilket betyr at det vil gå mange måneder før drosjeeiere i Lensvik får løst sine utfordringer.

Det virker fornuftig å bruke tid på å kartlegge hvor det mangler infrastruktur for lading. Men konkret i dette tilfellet, er det ingen behov for kartlegging. Lensvik er kartlagt. Og all den tid fylkeskommunen har vedtatt en forskrift som pålegger drosjeeierne å kjøre nullutslippskjøretøy, så må den også bidra til å gjøre det mulig. Derfor er det bare å hive seg rundt og bidra til at det kommer på plass infrastruktur for lading i løpet av kort tid.