Orkdal janitsjar har en stund vært på utkikk etter bedre egnet øvingslokale og korpsbase enn det vi har i dag. Korpshuset i Orkanger sentrum har vært i korpsets eie siden 1982 men de siste snart fire årene har musikkøvelser foregått i de gamle butikklokalene etter Jysk i Tiltaksveien på Orkanger.

Teglhuset på Fannrem vil være godt egnet for vår aktivitet. Her får vi god øvingsplass og gode lagringsforhold. Her er det gode vilkår for å kunne samarbeide med andre aktører innen musikklivet, frivillige lag og organisasjoner.  Orkland kommune ønsker nå å gå i dialog med Orkdal janitsjar for å se på mulighetene som finnes med tanke på en evt handel.

I Avisa ST kan vi lese den 22.01. at det er store leieinntekter på rundt en halv million kroner på huset. Dette beløpet stemmer ikke med virkeligheten. Dette er i hovedsak kun antatte leieinntekter basert på ei verdivurdering , i et rent markeds-/næringsperspektiv. Kommunen har vel heller aldri vært i nærheten av å ha slike høye leieinntekter på bygget.

Orkdal janitsjar ønsker å presisere dette overfor leserne når vi nå går i forhandling med kommunen. Vår oppgave er å drifte og utvikle musikkorpset på en så god måte som mulig. Til det beste for det frivillige kulturliv, fellesskap, og kommune.

For Orkdal janitsjar

Tore Kristiansen

Ivar Morken