Ser at de foreslåtte innsparingene får konsekvenser både for Krokstadøra og Meldal, men her må jeg kommentere det som ligger meg nærmest - nedleggelse av Lysheim skole i ytre Agdenes.

Skolen foreslås lagt ned fra høsten 2024. Jeg er bestemor til to barn som skal begynne i 1. klasse neste høst, og blir vanvittig fortvilet over at de skal busses til skolen. Med buss tar turen 40-45 minutter, på smal, rasutsatt vei. Denne veien skal de kjøre to ganger hver dag i 10 år! Pendlere i veldig ung alder! Vet vi hva dette gjør med barn?

Hverdagen deres kan bli slik:

 • Transport fra hjemmet til SFO.

 • Orker ikke å spise frokost på SFO før bussen går, når skal barna spise da?

 • Buss til Lensvik, 40-45 minutter.

 • Undervisning, varierende antall skoletimer/ dag.

 • Buss tilbake til SFO, 40-45 minutter.

 • Ettermiddagsmat, lek, hvile.

 • Barna blir hentet av foresatte

 • Hjem for middag, rask middag hvis det er dagen for fritidsaktivitet!

 • Ny tur til Lensvik for fritidsaktivitet, 25 minutter med bil.

 • Fritidsaktivitet, ca 1 time

 • Retur til hjemmet, 25 minutter med bil.

 • Når de kommer hjem skal eventuelle lekser gjøres, kveldsmat, kveldsstell og da er det tid for å legge seg, for å klare en ny dag med pendling og læring.

De dagene barna har fritidsaktivitet blir dette 8 mil på veien pr. dag.

Jeg ber dere politikere tenke over hva vi tilbyr våre yngste beboere i Orkland.

Barna i utkantene av Orkland betaler en dyr pris når det må spares. Det høres veldig enkelt ut å legge ned tilbud som er nøkkelen til et levende samfunn. Jeg har ikke registrert andre tiltak, som for eksempel å se på skolekretsene. For når vi ser på nærskoleprinsippet, skulle vel barna på Geita og Kjøra gå på Lensvik skole, slik at det er flere barn som sokner til Lensvik skolekrets enn de som går der. Ved å faktisk forholde seg til nærskoleprinsippet, ville Lensvik og Lysheim skole samlet sett fått økt elevtall og større bevillinger, slik at tilbudene i denne delen av kommunen ble styrket. Så igjen synes det som mye enklere å legge ned ytterkantene enn å se på løsninger som over tid vil være mer bærekraftige, økonomisk og sosialpolitisk.

Mitt bestemorhjerte blør ikke bare for mine to barnebarn, men for alle disse små her ute som tidlig må ut i den vide verden for å få sin kunnskap. Vi vet ikke hvordan dette slår ut for barna i framtida, så min tanke er at en nedleggelse av Lysheim kan koste oss dyrt i det lange løp.