Det skrives en masse om «Helseplattformen», og for meg som ble innlagt på St. Olav den dagen de tok den i bruk, leses artiklene med stor interesse.

Heldigvis sitter jeg her og skriver og er «frisk som en fisk». Det skyldes de ansattes innsats. Jeg spør, når jeg leser disse artiklene, har de ansatte vært med i prosjektet? De kjenner rutinene og kunne ha bidratt med gode råd om flyten i prosessene. Kanskje det hadde vært bedre å starte med blanke ark? Laget flytdiagram for alle prosessene før programmererne ble satt på saken.

Jeg har forstått at det er snakk om å tilpasse et amerikansk program til norske forhold. Jeg tror vi skulle tatt fatt selv.