Valgkampen er i gang – tradisjonen tro, presenterer alle partiene som stiller til valg sine mange hjertesaker og løfter for de neste fire årene. Nå vil jeg utfordre politikerne som står på liste til å svare innbyggerne i Orkland kommune på et konkret spørsmål.

Jeg, og mange med meg, lurer på om drømmen vi lenge har hatt om et kinosenter og moderne bibliotek i sentrum av småbyen Orkanger, kan bli til virkelighet etter valget?

Det er med skam å melde at en såpass stor kommune ikke har noe annet enn dagens slitte kinolokale og gamle, utdaterte bibliotek å tilby sine innbyggere! Det bidrar ikke akkurat til å tiltrekke seg verken ungdommer eller nye innbyggere.

Grethe Gravrok Sand er i denne perioden kommunestyrerepresentant for Småbypartiet og ønsker å samle kino og bibliotek på Rømme. Foto: Audhild Øye

Kommunen fikk et fantastisk tilbud av Thams Eiendomsutvikling som de presenterte i formannskapet i gamle Orkdal kommune i 2017. Selskapet tilbød Orkdal kommune den gangen å bygge kinosenter med to saler på 108 og 70 plasser og et moderne bibliotek i tillegg til foajé og lokaler til servering. Senteret skulle bygges på tomta mot Orkdalsveien på Rømmetunet. Der finner vi i dag snart fire boligblokker med næring og spisestedet «Kompis» i 1. etasje i en av blokkene. Med dette tilbudet ble det ingen kostnader på investeringer for kommunen, kun leie på mellom 3–4 mill. kr. pr. år og inntekter på kinovirksomheten.

Erfaringer andre kommuner har gjort seg etter at kino og bibliotek ble samlokalisert i moderne lokaler i sentrum er et mangedoblet besøk.

Kulturtilbudet på Rømme vil samtidig stimulere hovedgata, noe alle fagfolk på byutvikling har poengtert betydningen av på mange av møtene om sentrumsutvikling jeg har vært på de siste årene.

Hva om kommunen tar kontakt med Thams Eiendom igjen og hører om tilbudet gjelder fortsatt? Det var jo en gavepakke som flertallet i kommunestyret ikke ville støtte da Småbylista la fram et forslag om videre arbeid med dette i mai i 2018, uvisst av hvilken grunn! Men vi ga oss ikke med det, tekstforslag fra oss om utredning av prosjektet ble nedstemt mange ganger, seinest i desember 2022.

Jeg ser fram til svarene fra de andre partiene som strømmer inn til herværende lokalavis før valgdagen 11. september 2023!