En investering til en verdi av over 900.000 kroner er stort for en lokalforening med godt og vel 500 medlemmer. Av disse medlemmene   arbeider ca. 60 frivillig uten noen lønn.

Dette hadde Ikke latt seg gjøre uten en kommune som støtter oss. Orkland Røde Kors har mottatt over 500 000 kroner i gaver. En positiv kommune, lokal bank, lokalt forsikringsselskap og lokalt næringsliv har bidratt til dette.

Vi er heldige som er lokalisert i en kommune som støtter opp om frivilligheten.

En stor og aktiv frivillighet blir bare mer og mer forskjellen mellom en god og en MEGET GOD kommune.

Orkland Røde Kors har beredskapsavtale med Orkland Kommune.

Pengene vi får bidrar til opplæring av førstehjelpere, innkjøp av utstyr, trening og øvelser. Noe går også til vedlikehold av bil, snøscootere, ATV og vår beredskapshytte Fjellvakt. Denne er også under betydelig rehabilitering.

Orkland Røde Kors vil gjerne ha med flere frivillige. Foto: Borge Halseth

Lokalforeningene i Røde Kors får støtte til drift og førstehjelpsutstyr av hovedorganisasjonen.

Bil og eiendom/hytte må vi imidlertid finansiere selv.

Som en bitteliten del av verdens største hjelpeorganisasjon vil vi takke for all hjelp til ny bil.

Hvis du som leser dette har lyst til å bli en del av vårt positive miljø ønsker vi flere frivillige. Alle våre frivillige får gratis kursing i førstehjelp, psykososial førstehjelp og Røde Kors. Vi trenger førstehjelpere, omsorgsarbeidere til sosialt arbeid i sykehjem, besøkstjeneste hos eldre og andre med hjelpebehov. Arbeide med innvandrere og leksehjelp er også en del av Orkland Røde Kors sitt frivillige arbeid.  I tillegg til dette trenger vi også hjelp til å holde hus og utstyr i orden.

Takk til alle som har støttet oss til anskaffelsen av en førsteklasses beredskapsbil!

Den nye beredskapsbilen er et viktig tilskudd til Røde Kors sitt arbeid. Foto: Borge Halseth