For snart ett år siden ble det som mange mener er Nordens flotteste travanlegg, Varig Orkla arena, åpnet på Fannrem. Anlegget og fasilitetene er utrolig flotte, men i vinter og vår er det blitt avslørt en del mangler og feil knyttet til drift, som har avfødt en negativ merkelapp på anlegget.

For noen måneder siden måtte ei totokjøring avlyses, på grunn av voldsomt mye vann i banen. Dette skjedde etter ei helg med stort snøfall etterfulgt av mildvær, og kritikken etter avlysninga gikk på at man burde ha jobbet mye mer med banen gjennom helga. Ikke minst så mente flere at man burde ha sørget for avrenning vekk fra banekroppen, ved å ta ned høyden på på indrebanen, slik at vannet fikk renne vekk fra selve løpsbanen.

Det hele toppet seg imidlertid den siste uka. Først ved at nøklene til den gamle startbilen var stjålet og man nektet å ta i bruk den nye startbilen, av det som ble forklart med sikkerhetsmessige hensyn. Først etter press fra trenerne, ble bilen tatt i bruk, og alt forløp helt fint. Deretter fulgte tordentaler fra flere profilerte trenere etter siste kjøring, hvor det ble påpekt at grusen på løpsbanen var av feil beskaffenhet. Og da trenerne truet med å boikotte neste løpsdag, ble toppdekket på banen byttet ut med en finere grus som forhåpentlig vis vil gi hestene. Alle disse hendelsene er blitt omtalt i landets travmedia med relativt skarpe penner. Kritikken mot driftsledelsen ved banen har haglet, og har til tider både nærmet seg og passert grensen for hva som er personangrep.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er ingen tvil om at feilene som er gjort og den påfølgende medieomtalen, har bidratt til en forringelse av merkevaren Varig Orkla arena. Dette må rettes opp, og her har alle et ansvar. Alle i den sammenhengen er trenere, amatører, driftsledelse og ikke minst nettroll. En saklig diskusjon på sosiale medier er både riktig og bra. Karakterdrap på personer som forsøker å gjøre sitt beste, fører ingen ting godt med seg.

I stedet må man snakke sammen, og ikke minst legge på bordet en god porsjon ydmykhet. Det skal være helt unødvendig at trenerne må true med boikott, før man løser et problem som har vært identifisert for ei god stund siden. Regelmessige møter mellom de aktive og drift, bør på plass snarest mulig, slik at man sammen kan være i forkant med å finne optimale løsninger. Og så må man lære seg å bli enige om å være uenig, uten at det skal avfødes konflikter hvor involverte knapt hilser på hverandre. Og hovedansvaret for å få dette til, ligger hos driftsledelsen ved driftsstyret.