I et kritisk leserinnlegg 11. januar konstaterer Torstein Larsen og Terje Selvnes fra Pensjonistpartiet at Småbypartiet fortsatt lever, selv om vi ikke har ment så mye i avisa.

Framfor å skrive leserinnlegg, har Småbypartiet brukt høsten til å arbeide med politiske saker sammen med Ap, H, SV og V. Det førte blant annet til at vi nå likebehandler innbyggere som bruker de kommunale idrettshallene i Orkland.

Slutt på forskjellsbehandling

Fra årsskiftet ble det gratis å spille barnehåndball i Orklahallen, slik det har vært lenge i Lensvikhallen. Leieprisene i kommunens egne haller er nå de samme for voksne uavhengig av hvor du bor. Lavere priser i Orklahallen styrker et viktig nisjetilbud som badminton.

Pensjonistpartiet stemte mot å likebehandle innbyggerne. Sammen med de andre opposisjonspartiene mener PP tydeligvis at det bør koste noe å spille en barnehåndballkamp på Orkanger, men ikke i Lensvika.

Vedtok mindre sykdom

I stedet for å skrive innlegg, har flertallsgruppa også satt av penger til flere andre tiltak for barn og unge. Det gjorde vi uten å ty til mindretallets knep. Pensjonistpartiet & co «fant» mange millioner kroner ved å vedta at de ansatte i Orkland heretter skal bli 10 prosent mindre syke, og at innkjøp plutselig skal koste 10 millioner mindre hvert år.

Vi trenger folk

Småbypartiet arbeider godt sammen med Ap, H, SV og V for å utnytte mulighetene og løse utfordringene i Orkland. Vi har en felles virkelighetsforståelse. Orkland er en kommune som snart har flere alderspensjonister enn barn og unge. Skatteinntektene er for lave. Rom på sykehjem er stengt på grunn av mangel på pleiere. 55 prosent av bedriftene våre sliter med å skaffe nok kompetanse, ifølge næringsforeninga.

Orkland må ha mer folk, flere unge med utdanning og flere barnefamilier for å gi innbyggerne gode tjenester i framtida. Derfor må det bli mer attraktivt å flytte hit og bli her. Å få til det er jobb nummer én.