Se for deg:

Et Heim uten Kafé og Hotell Koselig. Flotte, men tomme og livløse hus på Valsøya. Ingen softis og kaffe å få kjøpt på Lageret, og ingen flere solnedganger over god drikke på Stokkebrygga. Ingen Magerøydag å glede seg til. Ingen vernissage og pubkvelder på Grønset. Ingen søte alpakkaer å rusle med, eller magiske turer med hundeslede. Du må kanskje reise inn til byen for å finne nærmeste bar med live-musikk, for Meieriet Bar og Spiseri er også nedlagt.

Alle møter og samlinger holdes på kommunehuset eller i Kulør’n. Bevertningen må møtearrangør sørge for sjøl. Eneste selskapslokaler er grendehusene, og de tilbyr ikke dekkede festbord, kokarhjelp og servitører.

Sommerstid må du og sommergjestene dine reise ut til nabokommunene for å finne bygdeperlene og de gode restaurantene.

Visste du at i løpet av de siste 5 årene har reiselivet i Heim nådd stadig nye høyder når det kommer til samarbeid og utvikling?

Visste du at vi med god hjelp fra Heim Næringsforening har gjort følgende:

 • Investert flere titalls millioner kroner siden 2018? Og at mesteparten av disse pengene har kommet lokale firma til gode?

 • Har jevnlige nettverksmøter?

 • Samarbeider om arrangement?

 • Sju aktører ble sertifisert som ERG-verter i forbindelse med at Trøndelag ble valgt av EU som europeisk matregion i 2022, og at flere av oss stadig øker andelen lokale råvarer i serveringa?

 • Vi har kurset oss og brukt mye tid på hvordan vi skal skape gode opplevelser for våre gjester?

 • To av aktørene har en gjestescore på over 9 på booking.com?

 • Vært på besøk til andre kommuner og til hverandre

 • At vi samarbeider og hjelper hverandre som arbeidskraft ved større arrangement?

 • At vi har gitt sommerjobb og verdifull innføring i og opplæring til arbeidslivet for et vell av ungdommer? Ungdommer som går videre og blir sterke ressurser for andre bedrifter seinere i livet.

 • At vi knytter bygda sammen ved at vi benytter lokal arbeidskraft?

 • At 99% av arbeidskrafta er lokal?

 • Satt Heim på turistkartet gjennom appen Voice of Norway?

 • At tre av aktørene ble nominert til årets reiselivsbedrift i Trøndelag i 2023?

 • At Innovasjon Norge har støttet et vell av utviklingsprosjekt hos flere av bedriftene, og at de har trua på oss?

 • At vi er «fram i skoa» for å bli enda mer bærekraftige?

 • At flere av aktørene er helt særegne og unike?

 • At flere av oss verner viktige kulturminner gjennom kommersiell bruk?

 • Fungert som en gratis turistinformasjon fordi dette har manglet i kommunen? Og at dette har vi vært i stand til å gjøre fordi vi har kjent til hverandre gjennom nettverket?

 • Og ikke minst, at vi har vist oss robuste som så langt har klart oss gjennom pandemi og dyrtid?

Hvorfor skriver vi til deg nå?

Fordi reiselivet i Heim savner en fast stemme og koordinator i kommunen. Vi savner at toppen i kommunen har visjoner for hele reiselivet – store som små.

Fram til nå har vi nytt godt av en bitte liten prosent av ressursene i Heim Næringsforening. Denne ressursen forsvinner ved nyttår, og vi er spente på hva som skjer etter dette.

I dag er reiselivet i Heim usynlig opp imot aktører som Trøndelag Reiseliv, fordi reiselivet i Heim ikke er organisert gjennom noe destinasjonsselskap.

Videre går vi ofte glipp av viktig informasjon om beslutninger som tas i fora som Region Sørvest og Trondheimsregionen, fordi vi mangler vår dedikerte representant der og infoflyt. Og vi lover deg, vi er klare for action når som helst!

Flere av oss som i dag er små, har ønsker og planer om å utvide både åpningstider og tilbud. Våre hjerter banker nemlig sterkt og varmt for bygde- og stedsutvikling i våre nærmiljø. Vi vil tilby en kveldsøkonomi, som også er åpen etter at sommerturistene har reist heim. Vi ønsker også å bli enda mer attraktiv for marked utenfor kommunen, vi trenger bare å bli mer synlig.

Likedan ønsker vi enda mer lokalmatproduksjon i kommunen, slik at vi med stolthet kan servere våre gjester en totalopplevelse med «Smaken av Heim».

Alt dette er mulig. Vi trenger bare noen verktøy som kan skru oss aktører enda mer sammen, lokal forankring og støtte og retning fra toppen. Fordi det er kun gjennom samarbeid vi har mulighet til å vokse og markere oss i regionen.

Vi trenger en kommune med visjonære lokalpolitikere. Det samme uttrykkes av reisemålsutvalget i NOU-en 2023:10 – «Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid», som nå er til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet:

Utvalget mener at ønsket om å ha et attraktivt reiseliv i Norge handler om at reiselivet har en sentral rolle i å utvikle gode samfunn å bo i. Reiselivet bidrar til et mangfold av tilbud som til sammen gjør lokalsamfunnene mer attraktive for både fastboende og besøkende. Utvalget understreker at reisemålsutvikling må skje gjennom et systematisk arbeid der både offentlige myndigheter, næringen og lokalsamfunnet deltar. Reisemålsutviklingen må ta utgangspunkt i hvilket samfunn lokalbefolkningen ønsker. Det betyr at utfordringene må identifiseres og det må lages lokale strategier for videre utvikling gjennom medvirkning og god dialog lokalt.

Og de skriver videre:

Utvalget mener at kommunen(e) må ta initiativet til å etablere en reisemålsledelse sammen med lokale aktører. Reisemålsledelsen må være bredt sammensatt med deltagere fra privat, offentlig og frivillig sektor og eventuelt andre aktører i lokalsamfunnet. Roller og oppgaver i reismålsledelsen må avklares ut fra egenarten ved hvert enkelt reisemål. Reisemålsledelsen skal sammen utarbeide mål, strategier og prioriteringer for utviklingen av reisemålet, som ser næringsutvikling, besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling i sammenheng. Det juridiske fundamentet er kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven

En kommune har mange og viktige lovpålagte oppgaver på flere områder - områder som krever kompetent arbeidskraft. Kommunen må evne både å beholde eksisterende arbeidskraft, og tiltrekke seg fagpersoner utenfra.

Vet du at et dyktig, sterkt og samkjørt reiseliv faktisk kan hjelpe dere med dette?

Vi banker nå på døra di.

Vi vil så gjerne bli en involvert medspiller til Heim kommune, og bidra til positiv utvikling, attraksjonskraft, omdømmebygging og optimisme i årene som ligger foran oss.