Kommunevalget er historie, og i de nærmeste dagene blir nye "regjeringer" innsatt i landets kommuner. I Orkland overlater Oddbjørn Bang og Senterpartiet makta til Hanne Nyhus og Arbeiderpartiet. Ei rask oppsummering viser at det er blitt skapt mye vekst i Orkland i løpet av Bangs regjeringstid. Nytt regiontravanlegg er på plass. Hjørnesteinsbedrifter som Norsk kylling og Isfjord har fått adresse Orkland. Flere av disse etableringene har vært kontroversielle ut fra jordvernhensyn. Løsninga har vært Norges to største jordflyttingsprosjekt, som har vist at det er mulig å flytte dyrkajord i stor skala med godt resultat. Det er ikke til å stikke under en stol at Bang har vært sentral "arkitekt" i alle disse sakene.

Nå trer han til side. Det gjør han med å adressere en stor og vanskelig sak, som politikerne, i alle fall før valget, har vegret seg for å løfte opp på dagsorden - nemlig videre vindkraftutbygging som svar på kraftkrisen. Til ST sier Bang at vi må alle forholde oss til at oljen skal fases ut, og at man derfor trenger nye, grønne arbeidsplasser. Han viser videre til at for å lykkes med dette, må det bygges ut ny kraft, og at vindkraft vil være det mest aktuelle bidraget fra Orkland i dette "kraftløftet".

I likhet med Senterpartiet, var også Arbeiderpartiet og deres "regjeringskamerater" tydelige på at de ikke ville tillate mer vindkraftutbygging den kommende fireårsperioden. Til tross for dette, svarer påtroppende ordfører, Hanne Nyhus (Ap), at hun ønsker Bangs innspill velkommen. Til ST sier Nyhus at verden har endret seg mye siden de ulike valgprogrammene ble laget. Hun er tydelig på at det skal mye til for å bryte valgløftet om nei til vindkraft, men sier samtidig at politikerne må tørre å ta debatten.

Debatten må så absolutt på bordet, til tross for mange høylytte motstemmer. Men for at debatten skal bli matnyttig og troverdig, må man bli enige om premissene for debatten. Nyhus er derfor inne på noe viktig når hun sier at debatten må ta utgangspunkt i tre ting: Hva er behovet? På hvilke måter kan vi oppfylle behovet? Hva er konsekvensene av å ikke produsere mer kraft?

Troverdige svar på disse spørsmålene, vil skape en konstruktiv inngang til en slik debatt. Fram til nå har mye av debatten vært knyttet til usikkerhet om vi egentlig trenger mer kraft. Dette må svares ut, slik at folk skjønner og tror på konsekvensene av ja eller nei til mer kraftutbygging. Og så må man ta inn over seg at det ikke blir mer kraft av å si nei til olje og gass, og samtidig si nei til kjernekraft, vindkraft på land og til havs, batterilagring og andre grønne kraftkilder.