Orkland er blant få kommuner i landsdelen som kan skilte med to vidaregåande skoler. Er det bærekraftig på sikt? Svaret på det bør fylkespolitikerne finne så raskt som mulig.

Orkdal vidaregåande skole skriker etter renovering og utbygging, mens Meldal videregående skole har relativt moderne og oppgraderte fasiliteter. Reguleringsarbeidet for ei utbygging på Folloplatået er i gang. Men dette arbeidet kan oppleves fånyttes, all den tid man ikke vet hva området skal reguleres for. Skal det reguleres for Orkdal vidaregåande skole sine isolerte behov, eller skal reguleringa også omfatte ei sammenslåing av de to skolene lokalisert på Folloplatået.

I dagens ST spiller rektorene ved de to skolene opp til debatt rundt dette. Skolebruksplanen for de videregående skolene i fylket har nettopp vært ute på høring, og rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt ved Meldal videregående skole og rektor Øyvind Togstad ved Orkdal vidaregåande skole, er samstemte om at ei beslutning om sammenslåing må tas så raskt som mulig. Rektorene mener klart og tydelig at ei organisatorisk sammenslåing, slik det er foreslått i skolebruksplanen, ikke er nok. De mener en fysisk sammenslåing, med byggestart for en ny, sammenslått skole på Folloplatået, må komme i gang allerede i 2027.

I utgangspunktet var det i økonomiplanen som går fram til 2027, satt av 400 millioner kroner til utbygging av Orkdal vidaregåande skole. Disse pengene er nå fjernet. Om disse pengene bør inn i økonomiplanen igjen, får bli opp til fylkespolitikerne å avgjøre. Men uansett haster det med å få ei avklaring rundt hva pengene skal brukes til. Altså om de skal de brukes til en ny, felles skole på Folloplatået.

Derfor må ei utredning av dette spørsmålet settes i gang så raskt som mulig. Det må avklares hva som vil bli de pedagogiske utfordringene ved å kjøre videre med to skoler på sparebluss, hvordan vil søkertallene utvikle seg og hvordan vil næringslivet i kommunen påvirkes av ei eventuell sammenslåing? Dette og mange flere spørsmål må besvares som underlag for ei politisk beslutning om veien videre. Høringssvarene som er kommet inn sier en god del, men ikke nok, da premisset for høringa har vært ei organisatorisk sammenslåing, ikke fysisk sammenslåing. Togstad sier rett ut at dette ikke bare handler om framtida for skolene, men om utviklinga av hele regionen. «Skal vi fortsette som i dag, må det kuttes i tilbudet. Industrikulturen i Orkland fortjener at vi gjør det vi kan for å opprettholde de tilbudene vi har,» sier Togstad til ST. Disse ordene må politikerne, kommunen, lokalsamfunnene og næringslivet ta på alvor.