I lederen i helga bommer redaktør Morken i avisa Sør-Trøndelag på bakgrunnen for og dermed løsningen på rekrutteringsutfordringene i Norge. Men han er ikke alene om det.

I nesten hvert eneste møte i 2023 har Halsalista bedt om at politikere, administrasjon og enhetsledere må sette seg ned og se på bemanningssituasjonen i Heim. Dessverre har vi blitt nedstemt. Selv da mellomtrinnet på Vinjeøra skole måtte flytte til Sodin i sommer på grunn av lærermangel, foretok ikke politikerne seg noen ting. Og da kommunen omsider la fram en rekrutteringsplan i september, tok Aps gruppeleder ordet som førstemann, og kortsluttet arbeidet ved å be om at saken ble utsatt!

Dermed ble det utgående kommunestyret forhindret fra å si sitt, eller komme med gode forslag. Hva kan være viktigere for Ap enn å få startet arbeidet med rekruttering til livsviktige kommunale tjenester?

Det finnes ikke nok folk

Allerede for to år siden foreslo Halsalista å utvide lærlingtilbudet for helsestudenter, men ble nedstemt. Siden har heltidsreformen blitt vedtatt, men ellers er løsningene som er foreslått, og som gjentas av redaktøren, å gi nyansatte lærere og helsearbeidere økt startlønn. Men ingenting av dette vil løse problemet. For det finnes ikke nok folk.

Flere pensjonister enn ungdommer. Foto: SSB

Vi må se på hvordan vi kan drive kommunen med færre ansatte i årene som kommer. Innen helse vil vi i tillegg få dobbelt så mange pleietrengende. Det må tenkes nytt og bygges nytt.

Frigjøre arbeidskraft

Halsalista rakk å legge fram en liste med tiltak under Ap utsettelsesforslag, og her er noen av forslagene til hva vi må se på:

  • Inngå interkommunale avtaler om nøkkelstillinger, trengs det et interkommunalt vikarbyrå?

  • Legge til rette for rekruttering av flyktninger og uføre.

  • Spesialisere helsearbeiderne og overlate flere oppgaver til andre.

  • Rulle ut robot- og velferdsteknologi for renhold, vaktmestertjenester og pasientoppfølging.

  • Bygge omsorgs- og Gammel-Heim-boliger ved sykehjemmene.

  • Ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra.

  • Er det nok lærere til grendaskolene og -barnehagene?

  • Vil det bli krav til funksjonsnivå for hjemmeboende?

  • Vil det bli omsorgsansvar for familier?

  • Samarbeid mellom kommuner, regioner og næringslivet for å unngå overbudskamp om arbeidskrafta.

Det er mange ting som kan gjøres for å frigjøre arbeidskraft, og næringslivet står overfor de samme utfordringene. Vi kan ikke slåss om stadig færre arbeidstakere. Men redaktøren har rett i én ting: «Ansvaret for at det skal skje, ligger hos storting og regjering.» Mens vi venter må kommunene ta grep selv, før sosialdemokratiet rakner.