I ei tid da FNs naturavtale for biomangfold skal innarbeides i arealplanlegginga i heile verden for å ta vare på biologisk mangfold er det vanskelig å forstå dette vedtaket.

Som nabo til Klokkarhaugen må jeg uttrykke dyp bekymring for disse planene. Vi som bor her setter stor pris på dette området.

Området er i dag velsigna med en rik flora og fauna. Vi har stadig besøk av rådyr, ekorn, rev, hare, grevling og mange fuglearter. Elgen er også innom nå og da. Området er i dag skolens og barnehagens beste uteområde for utforsking av natur, fugleliv og flora og hjelper lærerne i naturfagundervisinga på Grøtte skole. Området har i dag et spennende og sjeldent ravinelandskap som vil bli ødelagt av veiskjæringer om det foreslåtte inngrepet blir gjort Området har i dag tett lauvtreskog, som med sine etablerte røtter holder på jorda og hindrer utglidning av leirmasser. Hvis skogen forsvinner i et skiftende klima med økt nedbør, kan inngrep som dette få store konsekvenser. I rapporter og vedtak fra FNs naturpanel (IPBES) i desember 2022 framheves at:

  • Ødeleggelse av natur, og tap av dyr- og plantearter går raskere enn noen gang.

  • De fem største truslene mot naturmangfoldet alle er påført av oss mennesker,

  • 30 prosent av all natur på land må vernes innen 2030. Dette skal sikre artene som lever. Vi skal også verne eller bevare 30 prosent av verdens hav, innsjøer og elver.

  • Naturskadelige subsidier: Land må kartlegge hvor store naturskadelige subsidier de bruker innen 2025. Her får kommunen kanskje et forklaringsproblem med sitt tilskudd til naturinngrepet

  • Endringer i bruk av jord og land. Menneskene har tatt i bruk og forandret på 75% av jordklodens overflate, på land og hav. Og: Menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter. Vi har utnyttet naturen over evne, med skogdrift, landbruk, jakt og fiske som fører til tap av arter.

Vi som bor i nærområdet vil beholde nærnaturen vår, alle dyrene og trivsla med å fore fuglene.

I lys av det som står over må kommunen behandle saken på nytt og inngepene må ikke iverksettes før dette er gjort.

Fannrem den 22.3.23