Uenig i forslag til innsparingstiltak: - Skrur klokka 50 år tilbake

foto