Uka etter vedtaket skrev Ap sin statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad dette i et innlegg i ST: «Hvilken verdi har hyttelivet når hyttene ødelegger naturen? Denne utviklingen kan ikke fortsette. I valgåret 2023 bør alle lokalpolitikere se på arealplanene på nytt med naturbrillene på.» Både Småbylista og Rødt har hatt naturbrillene på, og vi ser at vi ikke kan fortsette sånn.

Til nrk.no sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (også Ap) at kommunene nå må velge mellom batterifabrikker og flere hytter pga naturkrisen. Skulle tro statsråden hadde vært i Orkland, men i så fall til ingen nytte.

Forslag om pause nedstemt

Ved behandlinga av arealplanen foreslo Småbylista at Orkland ikke setter av nytt areal til fritidsboliger før vi har mer kunnskap og bedre oversikt over hvor mye natur som vil gå med til viktigere formål. Et forslag som Rødt støttet fullt ut. Både det og et forslag om strengere bestemmelser ved utbygging ble nedstemt av Sp/Ap sammen med KrF, H, PP og Frp.

Grunneiere bestemmer

Orkland spiser opp naturen fordi kommunen er grunneierstyrt. Profitten til den enkelte grunneier trumfer hensynet til våre egne barn og barnebarn. Kortsiktig gevinst ved tomtesalg går foran kommunens medansvar for å redusere risikoen for en kollaps som river vekk livsgrunnlaget for dem som kommer etter oss. Orkland kommunes pompøse erklæring om å legge FNs bærekraftmål til grunn for alt vi gjør, framstår som hykleri.

Mer bilvei til hyttedøra

Orkland er allerede pepret med 4600 fritidsboliger som stort sett står tomme. I første periode som Orkland kommune er det vedtatt å bygge ca 25 km ny vei fram til gamle fritidsboliger - dels over myr og høyt til fjells. Det er visst en menneskerett å kjøre bil til hyttedøra samme hvor hytta ligger. Kommunedirektøren har advart og sammenlignet omfanget av naturtap med utbygging av vindparker.

Kabel framfor solstrøm

Sp/Ap har stemt nei til å restaurere gammel myr som kompensasjon for veibygging til hytter høyt til fjells. De har sagt ja til å legge strømkabel i et verneområde i stedet for å la eierne velge solstrøm.

Sp ville også redusere armslaget til reindrifta i Trollheimen av hensyn til grunneierne. Det forslaget trakk ordføreren på tampen fordi forslagsstiller Stine Storengen fra grunneierpartiet Sp var inhabil.

Nye, lettsolgte hyttefelt

Sp/Ap vil forsvare 75 nye fotballbaner til fritidsboliger med at kommunen samtidig fjerner mye mer areal til «hytter» fra gamle planer. Det holder ikke. Enkelt sagt tar flertallet ut områder som neppe vil bli bygd ned uansett, og tar inn områder som er «realistiske» (begrep fra planen) å bygge ned, altså mer lettsolgt. Mye av endringene som kan se bra ut i et arealregnskap er dessuten rent karttekniske justeringer.

Statsforvalteren vil nekte Orkland kommune å bygge den planlagte tverrforbindelsen Lensvik-Berg. En av begrunnelsene er kommunens samlede arealbruk, og da særlig i myrområder. Det er slik ansvarlige politikere må prioritere i 2023, fordi tap av natur er en like stor trussel for barna og barnebarna våre som utslipp av klimagasser. Velger vi flere hyttefelt, må vi velge bort noe annet.

Luksus eller samfunnsnytte

Vi står oppe i en masseutryddelse av arter. Arealbruk er viktigste årsak til et pågående, dramatisk tap av biologisk mangfold. Dette mangfoldet danner et ømfintlig system som sikrer oss vann, mat og medisiner. Hvis du ikke tror, google for eksempel FNs naturpanel, skjønt kunnskap står lavt i kurs når Sp/Ap skal tilfredsstille store grunneiere og andre med makt.

Ap-delen av regjeringen ber oss velge: På den ene sida luksus, som store tomter til fritidsboliger. På den andre: Samfunnsnytte, som næringsareal for å erstatte olje med fornybar energi. Rødt og Småbylista er helt enige med den delen av regjeringen. Sp/Ap i Orkland vil ha både luksus og nytte.