23 000 arbeidstakere ble fra mandag morgen tatt ut i streik, etter at meklinga mellom LO og NHO ikke lyktes med å bringe partene til enighet i lønnsoppgjøret. Bruddet, og den påfølgende streiken, kom overraskende på mange, inkludert både tillitsvalgte og menige fagorganiserte. For årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn, og ikke andre punkter i tariffavtalen. Og dette er første gang etter andre verdenskrig at et mellomoppgjør ender med konflikt.

Partene står langt fra hverandre, og selv om riksmeklingsmannens skisse til løsning er underlagt taushetsplikt, så er kampen om realitetene i full gang. LO står fast på at streiken er et faktum fordi det framlagte tilbudet ikke vil gi organisasjonens medlemmer mer å rutte med. «Lavtlønnsgruppene ville kommet dårlig ut, og det kunne vi ikke gå med på,» skriver LO på sine nettsider.

NHO aksepterte på sin side skissen fra riksmeklingsmannen, og NHO-leder Ole-Erik Almlid har uttalt at LO har takket nei til ei skisse som ville gitt økt kjøpekraft. Han karakteriserte streiken som «unødvendig» på en pressekonferanse søndag kveld. Det er et syn de berørte arbeidstakerne neppe er enige i. Kraftig prisøkning og høye strømpriser har gjort at mange har fått problemer med å få lønna til å strekke til. Det er de som nå markerer at nok er nok.

Høye lederlønninger og millionbonuser er en del av bakteppet, som neppe har svekket kamplysten. For hvorfor skal «folk flest» vise måtehold, når lederne gjør det stikk motsatte? Til og med NHO-lederen har vært nødt til å innrømme at lederlønnsutviklinga gjorde årets forhandlinger ekstra vanskelige.

Streik er en rettighet organiserte arbeidstakere har, når forhandlinger om en ny tariffavtale har brutt sammen. Streik er et hardt, men helt legitimt kampmiddel i norske lønnsoppgjør. Det har det vært siden kvinnelige fyrstikkarbeidere i 1889 gikk til det som regnes som Norges første streik, med et lønnskrav om 10 øre mer i timen. Det er på denne måten fagorganiserte får vist hvor viktig et framsatt krav er, og det blir et spørsmål hvor langt partene er villig til å gå, for å nå fram til et kompromiss som partene kan si seg fornøyd med.

Tida vil vise hvor langvarig streiken vil bli. LO varslet allerede før bruddet var et faktum ei videre opptrapping på fredag, og tar da ut ytterligere 15 500 ansatte i streik. De viser at det menes alvor. Mye kan derfor tyde på at LO vil få gjennomslag for sine krav. For de berørte bedriftene kan en langvarig streik få større konsekvenser enn økte lønninger. Trolig vil de presse på for å få ei snarlig løsning.