I Skaun har vi det siste året arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet har vært et samarbeid mellom administrasjon, politikere og innbyggerne i kommunen. Gjennom bred involvering har alle fått mulighet til å komme med sine innspill til hvordan Skaun skal utvikles framover. Næringsliv, lag og organisasjoner, pendlere, barn og unge, ja, innbyggerne generelt har lagt ned et stort arbeid i dette. Det var mange gode og viktige innspill som ble tatt med i den endelige utgaven, og et av de mest omtalte ønskene var et bedre busstilbud til og fra kommunen, og også internt i Skaun. Det arbeidet er godt i gang, det er allerede dialog om to nye tilbud internt i kommunen.

Samtidig er Skaun med i Byvekstforhandlingene der målet er å få flere over fra bil til buss. Det er i handlingsprogrammet foreslått flere avganger til og fra kommunen og bedre innfartsparkeringer.

Det er derfor oppsiktsvekkende at ordførerkandidaten fra Ap, Tove Sommerschild vil støtte et forslag som motarbeider dette.

Skaun Senterparti ønsker, i tråd med innspillene fra innbyggerne, et bedre busstilbud innad i kommunen og på strekningen Trondheim- Orkanger.