Nerøra på Orkanger er et boligområde med historisk verdi og skiltet som severdighet.

Småbypartiet ser verdien i boligområdet, både for de som bor der, og som attraksjon.

Mange vedlikeholder sine eiendommer på en god måte. Gateløpet må imidlertid forskjønnes.

Moderne gatelys passer ikke inn i bomiljøet, der boliger er bygd på 1800-tallet og tidlig i 1900-årene. Småbypartiet vil skifte ut dagens gatelys, til belysning i gammel stil.

I juni 2022 bevilget Orkland kommunestyre 500 000 kr til gatelys i gammel stil, med gjenbruk av master og armatur andre steder.

Småbypartiet etterlyste saken i Hovedutvalg teknikk den 23. juni. Svaret fra teknisk ledelse var at kommunen leter etter annet sted i kommunen der dagens stolper og armatur fra Nerøra kan gjenbrukes.

Vi mener gatelys fra Nerøra må gjenbrukes på Orkanger, som har en rekke mørklagte gater med økende trafikk og flere eldre og barn. Småbypartiet ba folk komme med forslag på Facebook, og her er tre gode innspill fra innbyggere.

  • Wilmanns vei: Gate nær skolene, som har fått mye mer trafikk etter at krysset Orkdalsveien/Njardar gate ble stengt med bom. Orkanger barneskole benytter veien til og fra Orklandbadet. I tillegg benyttes veien av både bilister og myke trafikanter ved besøk på Den Gode Hyrdes Kapell. Mangler brukbart fortau. Fem nye boenheter er under oppføring.

  • John Kolbanussens gate: Vestre del har blitt gjennomkjøringstrase etter at det kom bom i Orkdalsveien/Njardargate. Smal og mørklagt gate.

  • Rosenvikveien: Trafikkert boliggate midt i hjertet av småbyen, rett ved skolene.

Økende trafikk etter at veien ble åpnet mot sør mot Rømmeområdet.

Ideelt sett burde Nerøra fått flere gatelys, ikke bare utskifting av de som finnes. Men når dette er løsningen, er det rimelig at gjenbruken skjer i mørklagte sentrumsgater med økende trafikk av kjøretøy og myke trafikanter.

Dette er en vinn-vinn situasjon: Nerøra blir som severdighet styrket, samtidig som dette blir et godt trafikksikkerhetstiltak på Orkanger.