Det er frustrerende å forholde seg til at resultatet ble som det ble fordi «makta» svingte partipisken.

Jeg tar vel ikke mye feil om jeg mener at det hadde gått den veien i det forrige kommunestyret også; det hadde blitt flertall for biogassanlegg i Mosøyan, den gang med Sp, Ap og KrF i posisjon, og sikkert med støtte fra Høyre og Småbypartiet. Men mener bestemt at da ville SV og V ha lyttet til folket og stemt annerledes.

Trodde det ville være mulig med et annet utfall med det nye kommunestyret, bestående av partiene AP, H, SBP, V og SV: Jeg hadde et håp om nytenking og at «gamle travere» ville legge bort politisk prestisje.

Hadde et håp om seier til det grønne skiftet, ved å søke etter en godt egna tomt til biogassanlegg et annet sted enn Mosøyan, og med det hensynta bomiljøet på Vormstad og omegn, men dessverre sånn ble det ikke.  Tør påstå at politisk prestisje og partipisken bidro til at kapitalmakta vant fram og fikk tomta de så gjerne ville ha og hadde pekt seg ut. «Makta» i posisjon fryktet vel at Sp og KrF, nå som opposisjonspartier, ville snu til et «Nei, til biogassanlegg i Mosøyan» - slik det politiske vesen kan arte seg - og derfor svingte «makta» partipisken, mener jeg.  For hvis SV, V og kanskje noen i Ap og SBP hadde vært fristilt (etter hva jeg har skjønt var aktuelt), ville det faktisk blitt flertall for Pensjonistpartiets Torstein Larsen sitt forslag til vedtak, som ikke var mer kontroversielt enn som så:

Orkland kommune avslår reguleringsplan for Vormstad Biopark. Grunnen er usikkerhet om uønsket bieffekter for beboere i området ved drift av dette anlegget. Utbygger anbefales å utforske andre bedre egnede områder til denne ønskede satsingen.

Det må også nevnes at Pensjonistpartiets Turid Mjønesaune fulgte opp med å lansere ei tomt, godt egna til formålet i Snillfjord. Berre så trist å sjå politikere sitte duknakket og stemme mot sin egen overbevisning: Folket fortjener et kommunestyre som er modig nok til å ta avgjørelser i saker på grunnlag av eget skjønn, som innebærer å treffe avgjørelser på basis av egne vurderinger. Faglig grunnlag må selvfølgelig tas med i betraktning, men i denne saken er det vektlagt mest, posisjonen synes å støtte seg fullt og helt på at statsforvalteren vil «rydde opp» - og da er det at jeg mener tiltakshavers ønsker prioriteres framfor folkets ve og vel.  I mitt hode skurrer en slik handling, veldig – og derfor veldig uventet at partiene SV og V går «all in»! Det er helt surrealistisk, at det jeg vil kalle en fargerik politisk sammensatt posisjon er helt enige i en så kontroversiell sak.

Hvem skulle tro at Småbypartiet ville være bekjent av å bruke partipisken – de som i de to forrige kommunestyreperiodene kritiserte posisjonen den gang for lite spennende å forberede seg på debatt, muligheten til å komme med innspill og eventuelt nye forslag til vedtak, når vedtak – som de påstod - allerede var fattet på bakrommet før ethvert kommunestyremøte.  Merkelige greier…?   Et NEI til biogassanlegg i Mosøyan hadde vært av stor betydning for framtidig positiv utvikling i kommunen og særskilt Vormstad og omegn, men sånn ble det altså ikke, så da er det at jeg spør:

1.     Hva betyr visjonen «Sammen bygger vi Orkland» og verdiene MODIG, KLOK og NÆR for ordføreren?

2.     Har ordføreren en strategi for Vormstad og omegn sine framtidsutsikter med tanke på trivsel og positiv utvikling når det gjelder tilflytting og trygt og godt bomiljø?

3.     Hva om vi får varige luktproblemer knyttet til biogassanlegget og statsforvalteren bestemmer å stenge det ned? Hva vil da skje med det store næringsarealet som Norges største biogassanlegg er eier av?

4.     Med Norges største biogassanlegg som nærmeste nabo, er jeg stygt redd for at det vil bidra til verdiforringelse av private eiendommer. Hva tenker ordføreren om det?

Akkurat no er kl. 06:30 fredags morgen og i sakens anledning passer det godt for undertegnede å avslutte med et dikt av Olav O. Hauge: DET ER DEN DRAUMEN Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje at det må skje - at tidi skal opna seg at hjarta skal opna seg at dører skal opna seg at berget skal opna seg at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um.